O onesnaževanju in ekologiji v okoljsko preobremenjenih Račah

Zime je končno konec, Račanke in Račani, nadihajte se svežega zraka! Močno vdihnite, uporabljajte vsa pljuča, skupaj s svojimi otroki, pospremite jih v Osnovno šolo in vrtec  ter se veselite, da bodo v PINUSu po novem pokurili 4000 ton nevarnih odpadkov letno! Prej so jih samo 3200. To je darilo za vas! Če boste umirali mlajši, boste lepše truplo. Privoščite si še kozarec sveže vode za popolnejši občutek!

Da bi za to kaj storila občina, tega filma ne boste videli. Da bi montirali merilno napravo pri Osnovni šoli Rače in Vrtcu Rače! Sanjajte. In prijetno in globoko dihanje! Če vas le zamika, pa še krajša informacija, katere prebiranje vam odsvetujemo, ker boste slabe volje.

22 Mar 2013

Večer

NINA AMBROŽ

Pinus bo zbiral več odpadkov

Sežigalnica raškega Pinusa ni več na prodaj, iščejo strateškega partnerja za razvojne investicije

Potem ko je bila v tovarni kemičnih izdelkov Pinus iz Rač konec preteklega leta izglasovana prisilna poravnava, družba v absolutni lasti Igorja Jurija Pogačarja v letu 2013 načrtuje pospešeni razvoj. Rast prihodkov od prodaje si obeta predvsem z izdelkoma Boomefekt, ki je že uveljavljen, in Zimko na evropskih trgih. Zimko je čistilo za vetrobranska stekla, deluje tudi proti zmrzovanju, na trg so ga lansirali oktobra 2012. Marko Klemenčič, predsednik Pinusove uprave, izpostavlja, da iščejo strateškega partnerja za možne investicije, med drugim načrtujejo večji obseg storitev na področju logistike: “Ostajamo fleksibilni, proaktivni, strokovni, odprti za spremembe. Lani smo pridobili dovoljenje za zbiranje nevarnih in nenevarnih odpadkov.” To dopušča, da Pinus po novem lahko skladišči 4000 ton različnih odpadkov letno. Te nato preda v različne postopke predelave ali odstranitve. Mesečno lahko raška tovarna uniči 550 kilogramov odpadkov na uro. Povprečna mesečna količina sežganih topil, zdravil, barv, lakov, plastike, zdravil in drugega je okoli 300 ton. Kar se tiče prodaje sežigalnice odpadkov, ki je bila aktualna v času direktorovanja Andreja Andoljška, Klemenčič zatrjuje, da prodaja ni več v igri. Pinusovi glavni dejavnosti predstavljata še fitofarmacija in biodizel. Tovarna biogoriv je v letu 2012 proizvedla in prodala 2,873.372 litrov biodizla. Poslovodstvo si trenutno prizadeva za podpis aneksa o dobavi za leto 2013 s Petrolom.

Klemenčič meni, da je k uspehu insolventnega postopka prispevalo izboljšanje delovanja vseh segmentov družbe. “Neka struktura je lahko močna le toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen,” pravi. “Leto 2012 je bilo usmerjeno v ‘gašenje požarov’. Ukvarjali smo se pretežno s tem, kako zagotoviti sredstva za nabavo materiala, za izplačilo plač in plačevanje tekočih obveznosti.” Plače so zdaj redne. Je pa v skladu z načrtom finančnega prestrukturiranja Pinus število zaposlenih zmanjšali z 98 na 83. Dodatno krčenje delovnih mest ob doseganju načrtovane realizacije prodaje ni predvideno, zatrjuje Klemenčič. milijona evrov čiste izgube so izkazali v postopku prisilne poravnave

Navadni upniki, katerim je bilo v prisilni poravnavi priznanih 7 milijonov evrov terjatve, si polovično poplačilo lahko obetajo v štirih letih. Pinus je v letu 2012 ustvaril nekaj manj kot pet milijonov prihodkov iz prodaje. Podrobnejših podatkov o poslovanju poslovodstvo (še) ne želi razkriti. Navaja pa, da so recimo na področju storitev ( logistike) načrt presegli za 203 odstotke. Po zadnjih poročilih v postopku prisilne poravnave so izkazovali 4,2 milijona evrov čiste izgube (10,2 milijona prenesene) in 24,3 milijona evrov dolgoročnih in kratkoročnih obveznosti do bank. Ker je slednjih kar čez 20 milijonov evrov, z bankami poskuša doseči reprogramiranje posojil.

 • Share/Bookmark
29.03.2013 17:48 | Komentarji & Trackbacki (4) | Permalink

Zadnje čase se po Račah širi podatek o neobičajno velikem številu obolelih in umrlih za rakom, npr. med zaposlenimi v Osnovni šoli Rače.  Kaj je res? V Pinusu je povprečna mesečna količina sežganih topil, zdravil, barv, lakov, plastike, zdravil in drugega  300 ton.  Vsak dan se skuri okoli 10 ton nevarnih odpadkov. V zimskem času je še zaradi nizkega tlaka še bolj čutiti nenavaden vonj v zraku.

V Ekološki iniciativi Rače si skupaj s krajani že nekaj let prizadevamo za umestitev merilnika emisij zraven Osnovne šole, ki stoji nasproti Pinusa! Le takšen merilnik bi pomiril vse sume in utišal dvomljivce.  A glej ga zlomka, nič se ne zgodi! Ko so Emila Žerjala, predstojnika Inštituta za varstvo okolja pri Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor vprašali, če lahko posreduje rezultate meritev emisij v zrak po zadnji nesreči v Pinusu, so v Večeru razložili, kako se je odzval:

Četudi je Žerjal sprva dejal, da bo Večeru posredoval podrobne rezultate meritev zraka in vode, ki jih je po požaru na terenu opravila ekipa mobilnega laboratorija, si je čez dva dni premislil. »Ne vem, zakaj vam nisem povedal, da lahko poročilo dobijo le naročniki. V tem primeru je to policija,« je ploščo obrnil Žerjal. V povzetku dokumenta je sicer zapisal, da so na osnovi izvedenih analiz zraka ocenili, da v zraku ni več nevarnih spojin, ki bi lahko vplivale na zdravje ljudi in okolje, zaradi tega so opustili analizo vzorca vode iz ribnika in tal. »V vzorcu zraka s pogorišča nismo detektirali ogljikovega monoksida in cianovodika, ki se lahko sproščata med nekontroliranim zgorevanjem poliuretanov.« Od organskih spojin so zaznali nekaj mikrogramov toluena, stirena, ksilena, dimetilacetamida, fenola in benzmetanola na kubični meter. Koliko teh vsebnosti natančno je bilo, predstojnik inštituta ni želel razložiti. Znano pa je, da so zdravju
škodljivi toluen, stiren, ki je potencialno celo karcinogen, in ksilen, ki ima narkotičen učinek in lahko deluje na živčni sistem.

Še pismo dr. Vesne Zadnik:

Spoštovana ga. Pigner Perko, Ekološka iniciativa Rače!

V Registru raka RS smo prejeli vašo dopis kjer opisujete obremenjenost okolja v katerem bivate z emisijami iz tovarne Pinus TKI. Z njim nas tudi prosite za podatke o številu zbolelih za rakom v vašem okolju ter za podatke o morebitnem naraščanju števila rakavih bolnikov.

Kot lahko preberete na spletnem portalu SLORA, kjer omogočamo dostop do podatkov o raku v Sloveniji in v tujini (http://www.slora.si), v Registru raka RS že od leta 1950 spremljamo zbolevanje za rakom med prebivalci Republike Slovenije. Med drugim zbiramo tudi natančne podatke o stalnih bivališčih zbolelih ter rutinsko prikazujemo breme bolezni po večjih upravno-administrativnih enotah, npr. regijah ali upravnih enotah. Zemljevidi zbolevanja za rakom, ki si jih lahko pripravite na portalu SLORA tudi sami, tako služijo kot orientacijski pregled razporejanja raka v Sloveniji. Čeprav je izdelava zemljevidov in drugih prikazov na portalu SLORA videti precej preprosta, pa opazarjam, da je njihova pravilna interpretacija lahko precej zahtevna, saj en vrste izpostavljenosti povzročajo samo določene vrste raka, druge pa spet druge vrste, itd. Izpostavljensoti škodljivim dejavnikom iz okolja povzroča do 5 % odstotkov rakov, veliko večji delež jih pripisujemo dejavnikom povezanih z življenskim slogom in predvsem neogibnim posledicam povečevanja življenske dobe. Predvsem to zadnje, v nekoliko manjši meri pa tudi predzadnje, sta bistvena razlog za enormno povečevanja števila zbolelih v naši celotni družbi – tudi o tem si lahko več preberete na portalu SLORA.

Dodaten problem pri proučevanju obremenjensti z rakom v področjih z malo prebivalci (kot je na primer področje Rač) je relativno malo zbolelih za rakom, tako da je enostavno statistično vrednotenje morebitnih presežkov bolezni precej nezanesljivo. Za natančno analizo zbolevanja za rakom, ugotavljanje morebitnih presežkov v zbolevanju za rakom na specifičnem področju  in iskanju morebitnih nevarnostnih dejavnikov  je tako potrebno opraviti dodatne epidemiološko-statistične študije.

Ker tovrstne raziskave zahtevajo precej kadra, njihovega časa in seveda finančnih sredstev, jih v naši službi pripravljamo le izjemoma – na podlagi dogovora z uporabniki (ti so ponavadi lokalne skupnosti in druge državne  ustanove). Dve natančnejši analizi si lahko pregedate tudi na portalu SLORA – http://www.slora.si/podrobne-epidemioloske-raziskave

Upam, da vam bo zapisano skupaj z informacijami na našem portalu omogočilo boljši vpogleda v problematiko zbolevanja za rakom v vašem okolju.

Lep pozdrav

Vesna Zadnik

___________________________

doc. dr. Vesna Zadnik, dr. med.

Epidemiologija in register raka

Onkološki inštitut Ljubljana

telefon: 01 5879 451

 • Share/Bookmark
22.01.2013 18:10 | Komentarji & Trackbacki (7) | Permalink

 • Share/Bookmark
27.04.2012 10:47 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

Vsi, ki zavijajo iz avtocestnega priključka Rače – Fram ali nanj prihajajo, vam bodo povedali: vsak dan večji promet s kamioni dela popolne zamaške, vsak dan večje.

O tem smo že zapisali mnenje. Situacija je vedno bolj nevzdržna – kamioni tankajo in se razvrstijo vse do krožišča, zato ostali ne morejo mimo. Občina Rače – Fram je svojim občanom otežila življenje – svoj dragoceni čas izgubljajo že pri zapornicah ob prehodu čez železniške tire, sedaj izgubljajo čas še v zastojih na krožišču. Skupaj se lahko nabere za več kot 15 ali 20 minut čakanja, voznik pa ne more ne naprej ne nazaj.

O tem kako nevarno je postalo tekmovati s kamioni, si lahko vsak predstavlja. Neznosen promet kamionarjev ogroža življenja vseh po vrsti, krožišče in priključki so zasvinjani z odvržnimi smetmi (plastenke, vrečke, hrana), zraven krožišča se širi avtopralnica za kamione, prištejmo še promet cistern proti skladiščem Petrola. Zamaški odvračajo ljudi od tega, da bi se priseljevali v kraje, kot so Fram, Morje pri Framu, Polskava, Požeg, Ješenca, Rače, Brezula, Podova, Ješenca, Gorica… Obiskovalce mineva potrpljenje.  Kot smo že predlagali, bo nujno pristopiti k izgradnji novih priključkov ali zahtevati, da si Shell postavi svoje.  Občina se ne zgane. Spodnja slika je pomenila še srečo, čakanje le 4 minute.

Neredka situacija, ki nastane, če se peljete iz Frama ali Rač ali obratno na križišču pri Shellovi bencinski postaji. Da ne bo pomote: počakati morate, da napolnijo cisterne ali da na postaji natanka prvi kamion, nato drugi, nato tretji, nato četrti – včasih traja, da čakate v krožišču tudi deset minut!

Dobra novica: promet s kamioni se veča in veča iz meseca v mesec. Vedno slabše bo. In potem se kilometer nižje lahko zaletite še v zapornice. Spet boste čakali, od 3 do 5 minut, lahko tudi več. O prometni in ekološki obremenitvi, imenovani bencinska postaja SHELL v Račah in Framu, smo že pisali (naš članek in naš drugi članek). Imeli smo prav, od lanske otvoritve bencinske postaje je imela velike finančnih koristi občina Rače Fram, zelo malo pa prebivalci Rač, Frama, Morja pri Framu, Ješence, Požega, Bukovca, Brezule, Podove, Hotinje vasi, Polskave in številni drugi, ki prihajajo ali odhajajo na avtocesto na priključku Fram.

Neznosni zastoji ob še dodatnem križišču pred bencinsko postajo otežujejo prihod ali odhod v službo ali po opravkih številnim domačinom – včasih se zamude štejejo v minutah, potem pa še na prehodu čez tire v Račah pri gostilni Kostanj, če zavijete v center Rač.  Povečan promet bi zahteval ureditev drugega priključka, saj si je občina dobesedno zamašila dotok ali odtok v svoj center – da ne omenjamo bližnjih skladišč Petrola, kjer cisterne in kamioni tudi ovirajo promet. O hudih ekoloških nevarnostih bencinskih črpalk pa smo tudi že pisali – zdaj želijo zgraditi še eno.

Zaradi aktualnosti in vedno večjih prometnih zamaškov po Ljubljanski (predvsem zjutraj in ob vračanju ljudi domov) ponavljamo zapisa: pa smo ga dobili. Kot da Rače ne bi bilo že preveč obremenjene, se je nekdo odločil prodati skoraj 30 hektarjev veliko zemljišče, da bi se zgradil največji Shell Truck Center v tem delu Evrope, ki se razprostira na 30.000 m2. Upamo, da je kdo mastno zaslužil. In seveda je moral prispeti prav v Rače in Fram, da bi te kraje še bolj prometno in ekološko obremenil.  Se res mora vse, kar je obremenjujočega, zvrniti v ta kraj? Zakaj ne kam drugam? Zdaj ga imamo v Račah (otvoritev), ki se nagloma spreminjajo ne le v ekološko prekomerno obremenjeno naselje, ampak tudi v prometno nasičeno in nevarno območje. Namesto da bi nekdo poskrbel vsaj za to, da ima največji bencinski servis za tovorna vozila v srednji Evropi (!) svoj priključek na avtocesto in svoj izvoz, bo zdaj lahko oviral promet in dovoz lokalnim prebivalcem, ki npr. hitijo v službo v Maribor in se venomer zapičijo v kamion spredaj in kamion zadaj. Pameti ni, pameti! Namesto da bi nekdo razmišljal o kvaliteti bivanja in življenja, o razvoju kraja, o ureditvi poti in več kolesarskih poteh, ulic, razsvetljavi, kulturi, razbremenitvi Ljubljanske ulice, podvozu pri železniški postaji, se na glavni dovoz v Rače inštalirali še eno oviro, kraj pa se spreminja v mobilno industrijsko cono. Kaj bo naslednji korak vrlega župana in občinskih svetnikov?

Cestni režim skozi Rače spominja na nočno moro. Vsako leto je huje. Starejši prebivalci kraja se prijemajo za glavo. Ne samo, da je ob Ljubljanski cesti na traverzi mimo Pinusa in bencinske postaje neverjetna gneča. Zamaški na Ljubljanski znajo biti neverjetni ob zapornicah, kjer cesta preči železniške tire ob postaji. Zgodi se, da je Ljubljanska polna v obeh smereh v dolžini več kot kilometer. Se je kaj naredilo proti temu? Ne. So narejene kakšne študije? Občina že leta ne naredi ničesar. Da bi stvar bila še hujša, od letošnjega leta bencinski servis Shell ob vstopu (priključku) na avtocesto zapira neoviran vstop nanjo. Občina je dobila ogromno denarja za odkupljena zemljišča Shella. Ob tem pa ni poskrbela za nemoten dostop ali izstop z avtoceste. Ta je skupen za vse tovornjake, ki jih je skozi Rače že tako več kot preveč (da ne govorimo o obremenitvi zaradi Petrolovih skladišč). Tovornjak in kamioni bodo zelo hitro uničili ceste in krožišča, ovirajo hiter vstop na avtocesto in iz Rač delajo kraj, ki je bolj podoben prometni goščavi kot čemu drugemu.

Kaj storiti? Obvezno resno in odločno pristopiti k izgradnji podhoda pod železnico. To bo preprečilo številno zastoje, posledično emisijo, smrad in hrup, ki prebivalce Ljubljanske ceste spravljajo ob živce. Kot da smradu in nevarnosti ne bi že dovolj prihajalo iz Pinusa! Potrebno je poskrbeti za nov priključek na avtocesto.

 • Share/Bookmark
1.04.2012 12:17 | Komentarji & Trackbacki (5) | Permalink

Poročali smo že, da je občina Rače-Fram zaradi Shellove bencinske postaje na dobri poti, da postane odrezana od sveta zaradi številnih zastojev na krožišču. Vsi, ki uporabljajo priključke na avtocesto Rače – Fram to občutijo na svoji koži.

Vsi uporabniki teh priključkov pa lahko vsak dan spremljajo umazanijo, ki jo, daleč največ tovornjakarji odlagajo na cestišče in ob cesti – plastične kozarce, odvržene plastenke, vrečke, hrano, PVC… na krožišču in ob dovozih.

Za vse obiskovalce in odhajajoče iz Frama in Rač je to prva dobrodošlica in zadnji ARRIVEDERCI.

Sprašujemo, kdo čisti to nesnago, ki na dan OČISTIMO SLOVENIJO sramoti naš kraj?

 • Share/Bookmark
24.03.2012 09:22 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

Čistilna akcija OČISTIMO SLOVENIJO 2012 v Račah in zbirna mesta v občini Rače-Fram, sobota, 24. 03. 2012, 08.00 – 14.00

Rače, OŠ Rače, na parkirišču (južnem) pred OŠ Rače

Grajski trg 1
Rače, 2327
SI

e-naslov: os.race@guest.arnes.si
Telefon: 02 6097-110
Kraj zbiranja: pred OŠ Rače

Čas zbiranja: ob 8:00

Potrebno opremo dobimo na kraju zbiranja (vrečke), zaželeno je, da imate rokavice in kakšno vrečko, v primeru, da jih na zbirnem mesu zamanjka in če ima kdo možnost odvoza smeti, prosijo za sodelovanje.

Ob zaključku čistilne akcije bo malica za udeležence pri lovskem domu.

 • Share/Bookmark
24.03.2012 09:17 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

Neredka situacija, ki nastane, če se peljete iz Frama ali Rač ali obratno na križišču pri Shellovi bencinski postaji. Da ne bo pomote: počakati morate, da napolnijo cisterne ali da na postaji natanka prvi kamion, nato drugi, nato tretji, nato četrti – včasih traja, da čakate v krožišču tudi deset minut!

 

Dobra novica: promet s kamioni se veča in veča iz meseca v mesec. Vedno slabše bo. In potem se kilometer nižje lahko zaletite še v zapornice. Spet boste čakali, od 3 do 5 minut, lahko tudi več. O prometni in ekološki obremenitvi, imenovani bencinska postaja SHELL v Račah in Framu, smo že pisali (naš članek in naš drugi članek). Imeli smo prav, od lanske otvoritve bencinske postaje je imela velike finančnih koristi občina Rače Fram, zelo malo pa prebivalci Rač, Frama, Morja pri Framu, Ješence, Požega, Bukovca, Brezule, Podove, Hotinje vasi, Polskave in številni drugi, ki prihajajo ali odhajajo na avtocesto na priključku Fram.

Neznosni zastoji ob še dodatnem križišču pred bencinsko postajo otežujejo prihod ali odhod v službo ali po opravkih številnim domačinom – včasih se zamude štejejo v minutah, potem pa še na prehodu čez tire v Račah pri gostilni Kostanj, če zavijete v center Rač.  Povečan promet bi zahteval ureditev drugega priključka, saj si je občina dobesedno zamašila dotok ali odtok v svoj center – da ne omenjamo bližnjih skladišč Petrola, kjer cisterne in kamioni tudi ovirajo promet. O hudih ekoloških nevarnostih bencinskih črpalk pa smo tudi že pisali – zdaj želijo zgraditi še eno.

Zaradi aktualnosti in vedno večjih prometnih zamaškov po Ljubljanski (predvsem zjutraj in ob vračanju ljudi domov) ponavljamo zapisa: pa smo ga dobili. Kot da Rače ne bi bilo že preveč obremenjene, se je nekdo odločil prodati skoraj 30 hektarjev veliko zemljišče, da bi se zgradil največji Shell Truck Center v tem delu Evrope, ki se razprostira na 30.000 m2. Upamo, da je kdo mastno zaslužil. In seveda je moral prispeti prav v Rače in Fram, da bi te kraje še bolj prometno in ekološko obremenil.  Se res mora vse, kar je obremenjujočega, zvrniti v ta kraj? Zakaj ne kam drugam? Zdaj ga imamo v Račah (otvoritev), ki se nagloma spreminjajo ne le v ekološko prekomerno obremenjeno naselje, ampak tudi v prometno nasičeno in nevarno območje. Namesto da bi nekdo poskrbel vsaj za to, da ima največji bencinski servis za tovorna vozila v srednji Evropi (!) svoj priključek na avtocesto in svoj izvoz, bo zdaj lahko oviral promet in dovoz lokalnim prebivalcem, ki npr. hitijo v službo v Maribor in se venomer zapičijo v kamion spredaj in kamion zadaj. Pameti ni, pameti! Namesto da bi nekdo razmišljal o kvaliteti bivanja in življenja, o razvoju kraja, o ureditvi poti in več kolesarskih poteh, ulic, razsvetljavi, kulturi, razbremenitvi Ljubljanske ulice, podvozu pri železniški postaji, se na glavni dovoz v Rače inštalirali še eno oviro, kraj pa se spreminja v mobilno industrijsko cono. Kaj bo naslednji korak vrlega župana in občinskih svetnikov?

Cestni režim skozi Rače spominja na nočno moro. Vsako leto je huje. Starejši prebivalci kraja se prijemajo za glavo. Ne samo, da je ob Ljubljanski cesti na traverzi mimo Pinusa in bencinske postaje neverjetna gneča. Zamaški na Ljubljanski znajo biti neverjetni ob zapornicah, kjer cesta preči železniške tire ob postaji. Zgodi se, da je Ljubljanska polna v obeh smereh v dolžini več kot kilometer. Se je kaj naredilo proti temu? Ne. So narejene kakšne študije? Občina že leta ne naredi ničesar. Da bi stvar bila še hujša, od letošnjega leta bencinski servis Shell ob vstopu (priključku) na avtocesto zapira neoviran vstop nanjo. Občina je dobila ogromno denarja za odkupljena zemljišča Shella. Ob tem pa ni poskrbela za nemoten dostop ali izstop z avtoceste. Ta je skupen za vse tovornjake, ki jih je skozi Rače že tako več kot preveč (da ne govorimo o obremenitvi zaradi Petrolovih skladišč). Tovornjak in kamioni bodo zelo hitro uničili ceste in krožišča, ovirajo hiter vstop na avtocesto in iz Rač delajo kraj, ki je bolj podoben prometni goščavi kot čemu drugemu.

Kaj storiti? Obvezno resno in odločno pristopiti k izgradnji podhoda pod železnico. To bo preprečilo številno zastoje, posledično emisijo, smrad in hrup, ki prebivalce Ljubljanske ceste spravljajo ob živce. Kot da smradu in nevarnosti ne bi že dovolj prihajalo iz Pinusa! Potrebno je poskrbeti za nov priključek na avtocesto.

 • Share/Bookmark
29.02.2012 11:12 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

Nemški strokovnjaki s področja zdravstva so osupli nad zdravstvenim stanjem v “prekleti” vasici Wewelsfleth. Ugotovili so namreč, da skoraj v vsakem gospodinjstvu živi nekdo, ki ima raka.

Wewelsfleth

V vasici Wewelsfleth je skoraj v vsakem gospodinjstvu nekdo, ki ima raka.

Nemške zdravstvene strokovnjake skrbi stanje v vasici Wewelsfleth. Gre za vas s 1500 prebivalci, v kateri ima v skoraj vsakem gospodinjstvu ena oseba raka. Zaradi šokantnega odkritja so Wewelsfleth poimenovali kar “prekleta vasica”.

Strokovnjaki z univerze v Lublecku so se lotili raziskovanja grozljivega fenomena. Ugotovili so, da prebivalci najpogosteje zbolevajo za rakom na dojki, pljučih, požiralniku, maternici in želodcu, vzroka za bolezen pa niso odkrili. Prebivalci za množično obolevanje sicer krivijo bližnjo jedrsko elektrarno in ladjedelnico, v kateri so se plovila barvala z izjemno strupenimi barvami. A vendar strokovnjaki pravijo, da to ni vzrok za porast rakavih obolenj.

Vaščani sedaj zahtevajo odgovore od vlade. Menijo, da je država v zadnjih letih prikrivala in tajila informacije o vsebnosti rakotvornih snovi v zraku, ki sta jih veter in dež nosila v njihove domove.

V raziskavi, ki so jo opravili nemški strokovnjaki, so preverili najprej, katere oblike rakov so najpogostejše, zatem pa so proučili količine snovi, ki jih v ozračje izpušča jedrska elektrarna, bližnjo ladjedelnico, si ogledali azbestne kritine na garažnih strehah, izmerili količine smoga v bližini električnih napeljav in proučili življenjski slog vseh posameznikov, ki so zboleli za rakom. Med naštetimi dejavniki in posameznimi oblikami raka niso našli nobenih povezav, zato vaščani zdaj od Berlina zahtevajo dodatno preiskavo, na podlagi katere bi prišli stvari končno do dna. “Občutek imamo, da je naše okolje prekleto,” ob vsem dogajanju pravi župan Wewelsfletha Ingo Karstens, ki je zaradi raka izgubil že dve ženi.

 • Share/Bookmark
15.02.2012 09:40 | Komentarji & Trackbacki (3) | Permalink

V skladu z Uredbo o emisiji v zrak iz sežigalnic odpadkov in sosežigu odpadkov:

U R E D B A O EMISIJI V ZRAK IZ SEŽIGALNIC ODPADKOV IN PRI SOSEŽIGU ODPADKOV

smo izračunali nevaren pas sežigalnice v Račah (lokacija Pinus) glede emisij v zrak. Po našem mnenju so najbolj nevarne lokacije v premeru enega kilometra od sežigalnice (500 metrov na vse strani). Kar pa ne pove nič o nevarnosti širše, le o največji izpostavljenosti.

Še posebej bi morali izmeriti zdravstvene težave prebivalcev v naslednjih ulicah v okolici sežigalnice:

Ljubljanska ulica

Grajski trg

Pot k mlinu

Vrtna ulica

Ptujska cesta

Ulica Lackove čete

Nova ulica

Mariborska cesta

Glaserjeva ulica

Delavska ulica

Prečna ulica

Ulica Bratov Turjakov

Gozdna ulica

Turnerjeva ulica

Rače, 13. novembra (STA) – Ekološka iniciativa Rače se je po nedavnem požaru v tamkajšnji družbi Pinus TKI odločila opozoriti na po njihovem nevarno in okoljsko nesprejemljivo delovanje omenjenega podjetja. Kot je za STA povedal predstavnik pobudnikov Marjan Lah, si želijo zagotoviti pravico do bolj kakovostnega in zdravega življenja, zato zahtevajo pojasnila vodstva družbe.

sobota, 13. novembra 2010 | 12:03 |

Po Lahovih besedah jim moti predvsem sežigalnica nevarnih odpadkov, kjer je tudi prišlo do požara, v katerem se je v ozračje sprostilo več nevarnih spojin. Takrat je bila sicer opravljena analiza zraka, ki ni pokazala nevarnejšega izpusta, a opozarjajo, da so bili vzorci zraka odvzeti šele tri ure po požaru, kar pomeni, da je glavnina nevarnih snovi do takrat že ušla izpod nadzora v ozračje.

“Skrb vzbujajoče dejstvo je tudi to, da nihče od odgovornih o dogajanju ni obvestil vodstva šole, ki je od tovarne oddaljena le slabih 100 metrov, kar pomeni, da so bili onesnaženju izpostavljeni tudi otroci. Ker to ni edina tovrstna nesreča v tej tovarni, pred nekaj leti je namreč prišlo do eksplozije, v kateri je umrl delavec, se krajani Rač upravičeno sprašujemo o vplivu tovarne na zdravje in življenje ljudi v bližnji in daljni okolici,” je dejal Lah in opomnil tudi na to, da je škodljivim vplivom izpostavljen tudi bližnji krajinski park, ta pa sodi tudi v območje Nature 2000.

Krajani se po Lahovih besedah sprašujejo, ali so izključno zaradi interesa kapitala res dolžni žrtvovati svoje zdravje, pri tem pa njihove zahteve po javnih rezultatih opravljenih meritev emisij vselej naletijo na gluha ušesa. Od odgovornih bodo zato zahtevali, da se soočijo z njimi, njihovimi vprašanji in pomisleki preden pride do ekološke katastrofe.

Župan občine Rače Fram Branko Ledinek je za STA dejal, da je sežigalnica v Račah že dobrih 20 let in ima vsa okoljevarstvena dovoljenja, inšpekcije pa zagotavljajo, da je ustrezno nadzorovana. Kot občan sicer verjame, da ljudi skrbi, saj noben sistem ni povsem zanesljiv. “Ne vem pa, kaj lahko občina naredi, če ima podjetje vsa potrebna dovoljenja, emisije pa po zagotovilih inšpekcije niso presežene,” je dejal Ledinek in dodal, da je Pinus sredi kraja že 80 let, nenazadnje pa tovarna daje kruh mnogim krajanom.

Za odziv smo zaprosili tudi v Pinusu, kjer so nam pojasnila sprva zagotovili, pozneje pa primerni sogovorniki v podjetju naj ne bi bili dosegljivi. Morda bodo ustrezne odgovore krajani vendarle dobili na ponedeljkovi seji občinskega sveta, na katero so bili povabljeni tudi predstavniki Pinusa.

Grad-Race

 • Share/Bookmark
24.01.2012 14:41 in označeno  | Komentarji & Trackbacki (4) | Permalink
YouTube slika preogleda

Prispevek je na tej strani že bil objavljen. Novinarka Irene Pan o eksploziji v Tovarni kemičnih izdelkov Pinus iz Rač v oddaji Preverjeno (POP tv, 13.1.2011); vmes pa se je zgodilo, da ga obravnavajo kot študijski primer pri predmetu “Krizno komuniciranje in menedžment nevarnosti” na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor.

 • Share/Bookmark
8.01.2012 23:30 | Komentarji & Trackbacki (1) | Permalink

Kmetijska zadruga (KZ) Rače je letošnjo pomlad pričela graditi nov mesnopredelovalni obrat povezan s klavnico, plus mesnico.

Če pogledamo tehnološki postopek običajne klavnice in predelave mesa, lahko ugotovimo velika dnevna, tedenska in letna nihanja onesnaževanja voda. Na primer v času klanja, ki traja običajno le nekaj dni v tednu, nastajajo veliko večje količine zelo obremenjenih odplak kot v času predelave.

Pri obravnavanih klavnicah so zagotovljeni le najosnovnejši postopki mehanskega čiščenja odpadnih voda, saj velikokrat odtekajo odpadne vode po predhodnem čiščenju v javne kanalizacijske sisteme, ki se zaključujejo s komunalnimi čistilnimi napravami. Pri vseh treh obravnavanih klavnicah poteka klanje in predelava mesa. Klanje poteka nekaj delovni dni v tednu, ostale dni pa poteka predelava mesa – običajno. Kako je zagotavljeno ravnanje čistilnih naprav za predhodno čiščenje odpadnih voda, je to na bazi sedimentacijsko-flotacijskega postopka?

Pred tremi leti so se nekateri Račani pritoževali nad motečim vpitjem živali ob zakolu, da je v voda iz ČN Rač pogosto prisoten neželen vonj in izrazili prošnjo, da bi se preusmerila kam drugam.  G. župan je tedaj odgovoril, da ta možnost ne obstaja in dodal, da je bilo narejenih veliko različnih analiz, pri čemer so kontaktirali tudi s strokovnjaki, ki se ukvarjajo z delovanjem večjih ČN drugod po Sloveniji (Domžale ipd.).

Bilo je povedano, da bo narediti potrebno še kar nekaj vzorcev in omenjala se je klavnica. Poudariti je potrebno, da se je klavnica v smislu onesnaževanja precej izboljšala, še več pozornosti v tem smislu pa moramo posvetiti Pinusu.Povedali so, da  če gredo klavnica, Pinus in podobni obrati na svoje, problem še vedno ne bo rešen, saj veliki vodotoki ne morejo požirati vsega, kar se pojavi.

Danes odpiramo novo klavnico in mesnopredelovani obrat sredi Rač… Kaj nas še čaka?

Vir: http://www.zelenaslovenija.si/revija-eol-/aktualna-stevilka/okolje/454-obratovalni-monitoringi-odstopanja-od-standardov-in-slovenske-klavnice-eol-51

 • Share/Bookmark
4.12.2011 13:03 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

Komentar:

Vse, ki zagovarjate tovarno Pinus in njeno dejavnost, je naprej potrebno poučiti o samem nastanku tovarne. Tovarna je bila ustanovljena Z NAMENOM PREDELAVE BOROVE SMOLE, ki so jo pridobivali iz bora in sama predelava ni vsebovala nevarnih oziroma okolju škodljivih snovi (o tem govori še živeča priča iz Rač, njena identiteta je znana Ekološki iniciativi Rače). Šele kasneje je razvoj tovarne počasi prešel v današnjo, okolju nevarno dejavnost, in žalostno, ampak resnično dejstvo je, da ne nas ne naših staršev nihče ni nikoli vprašal, ali to sploh želimo oziroma se strinjamo s tem. Ta tovarna nam je bila dobesedno vsiljena. Danes Rače niso več majhna kmečka vasica, ampak spalno-bivalno naselje, ki se še vedno širi. V neposredni bližini tovarne je šola in novozgrajeni vrtec, in vsakemu laiku mora biti jasno, da taka tovarna NE SPADA v sredino naselja. Vi, ki Pinus zagovarjate, verjetno niste tukaj doma in vas ne boli glava, kakšen zrak dihate, še zlasti v nočnih urah, ko so izpusti najmočnejši. Če ste tukaj doma, pa verjetno nad vami prevlada interes kapitala namesto skrbi za zdravje vsaj vaših otrok, če vam je že za vas vseeno. Samo toliko v razmislek. Kot pravi MKJR – ljudje, zbudite se že enkrat, za vraga. Vsaj vsaka druga hiša neguje bolnika z rakom ali pa so nekoga zaradi tega že izgubili. Podatki o obolevnosti raka na tem področju so splošno znani, vendar ljudem skrbno prikriti. Do kdaj bomo še ponižno prenašali to in izpostavljali svoje zdravje? In naši otroci? Po ustavi RS (72. člen) imajo (pravzaprav imamo vsi) pravico do zdravega življenjskega okolja. Samo zelo očitno nam je tukaj ta pravica močno kršena. In še ena malenkost… če bo tovarna res prodana indijski multinacionalki, bodo zadeve samo še slabše…in niti slučajno ne smemo razmišljati še o tem, da nam grozi to, da bodo tukaj kurili še “malenkosti” iz tovarne Laffarge. Občina? Gospod župan? Na kateri strani ste? Na strani volivcev, ki so vam zaupali, ali pa vas vodi kapital?

http://24ur.com/novice/crna-kronika/v-podjetju-zagorelo-odpadno-olje.html#comment

 • Share/Bookmark
3.10.2011 23:50 | Komentarji & Trackbacki (1) | Permalink

V podjetju zagorelo odpadno olje

Gasilce so poklicali v podjetje Pinus, kjer je zagorelo v peči za sežiganje odpadkov. Nadaljnje izgorevanje nevarne snovi je gasilcem uspelo preprečiti, izmerili pa so tudi koncentracije eksplozivnosti plinov.

Ob 10.43 je v občini Rače-Fram, v podjetju Pinus, v peči za sežiganje odpadkov zagorelo odpadno olje, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Gasilci so preprečil nadaljnje izgorevanje nevarne snovi in z vpojnimi sredstvi počistili oljni madež na površini 30 kvadratnih metrov. Gasilci so tudi opravili meritve koncentracije eksplozivnosti plinov in ugotovili, da so v mejah normale.

http://24ur.com/novice/crna-kronika/v-podjetju-zagorelo-odpadno-olje.html#comment

 • Share/Bookmark
3.10.2011 23:45 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink
Eksplozija v peči Pinus Rače

Pri doziranju peči v podjetju Pinus Rače je prišlo do požara. Gasilci so požar pogasili, pri tem pa naj ne bi prišlo do onesnaženja zraka z zdravju nevarnimi snovmi

V Pinusovem obratu sežigalnice v Račah se je dopoldan oglasil rdeči petelin. Da se iz tovarne vije gost črn dim, je prijavitelj požara opazil ob 10.47 uri. Na kraj so s petimi vozili odhiteli gasilci mariborske poklicne enote ter prostovoljni gasilci iz Rač. Slednji so v začetni fazi s prahom omejili premočno gorenje iz vrat kurišča sežigne peči, nakar so jim na pomoč priskočili še poklicni gasilci, pa tudi tam zaposleni, ki so s peskom zaprli dovod do kurišča.

Po besedah vodje gasilske intervencije Franca Robiča iz mariborske poklicne enote, je bilo po intervenciji potrebno sanirati še oljni madež, ki se je pred pečjo razlezel po okrog 30 kvadratnih metrov prostora. Kar pomeni, da je v peči najverjetneje prišlo do eksplozije.

Gasilske meritve koncentracije plinov, ki nastajajo pri gorenju, so po interenciji pokazale, da naj ne bi prišlo do onesnaženja zraka z zdravju nevarnimi snovmi.

Izpred tovarne se je oglasil tudi župan Branko Ledinek in prebivalce preko nacionalnega radia Val 2002 pomiril, da nevarnosti ni, da je vse pod kontrolo in da oken ni potrebno zapirati.”

Spomnimo, da se je rdeči petelin v tovarni Pinus iz ene od peči za sežgianje trdih odpadkov oglasil tudi oktobra lani (na fotografiji).

http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2011100205692237

 • Share/Bookmark
3.10.2011 08:55 | Komentarji & Trackbacki (2) | Permalink

Pismo, ki smo ga prejeli:

Čisto običajno sončno nedeljsko jutro,…..s pogledom na center Rač…..se v nekaj sekundah skozi črn dim, ki ga vidim skozi okno in kupom siren gasilcev prelevi v problem, ki ostaja že nekaj časa pereča tema nas občanov mesta Rač…

Sem mlada mamica, ki sem pred 3 leti prišla v mesto Rače,..takrat nisem poznala ali bom rekla ne bila dovolj osveščena glede problematike, ki ji ni konca. Problemu se reče  TOVARNA PINUS TKI V RAČAH.

Ne vem ali sem na pravem naslovu, ne vem ali je prav da problem zaupam vam,..vem pa da moram nekaj ukrenit za zdravje svojega otroka in sebe,ter ljudi ki tukaj živimo! Veliko je člankov na spletu o tem, ampak zaenkrat se nič ne spreminja.

In največja drama vsega skupaj je, da si vsi zatiskamo oči in čakamo,..kar ni prav.

Po javnih medijih je bilo pred 2 urama objavljeno na radio slo 1, naj zapremo vsa okna,..kje pa je obvestilo  za tiste, ki se z majhnimi  otroci sprehajajo po ulicah in radia nimajo zraven, ljudje ki so v neposrednem okolju,v nakupovanju po trgovinah?????

Kako lahko tako pereč problem ostaja skrit,..zakaj so vsi tiho????

Kako lahko tovarna, ki sežiga največje odpadke ostaja v samem središču Rač,..zraven je OŠ RAČE,..,Kaj se dogaja, smo tako brezbrižni???

In zagovorniki tovarne Pinusa poudarjajo, da imajo vse pridobljene certifikate, potem se pa sprašujem kako  lahko kljub zagotovilom o ustreznosti objekta. Dovoljenjem tolikokrat pride do katastrofe, ki je okolju nevarna???

Nihče nas ne more prepričat, da vse kar zagori v sami tovarni in da dim ki se vali iz nje ni za nas škodljiv,..tovarna sežiga nevarne odpadke,zdravila bolnišnic, citostatike,….!!!!!!!!!!!

Prosim za pomoč v imenu vseh občanov občine RAČE!

Čas je da se zbudimo in ne dovolimo  da se ta agonija nadaljuje,..naj tovarno prestavijo v primerno okolje,naj omejijo sežiganje nevarnih snovi,…ne pa da sami sebi kopljemo jamo!!!!

 M.K.

(Podatki znani nam.)

 • Share/Bookmark
2.10.2011 17:10 | Komentarji & Trackbacki (10) | Permalink

V Pinusu zopet zagorelo

Danes 02.10.2011 naj bi po neuradnih podatkih, zopet zagorelo v podjetju PINUS TKI. Do požara bi naj prišlo na deponiji, kjer bi naj zagorelo odpadno olje. S strani centra za obveščanje smo prejeli neuradno informacijo, da so gasilci požar pogasili. O morebitnih novih informacij in zakaj je do požara prišlo vas bomo sprotno obveščali.

Pohvalno pa je, da je stekel postopek obveščanja občanov preko javnih sredstev. Vsaj eden napredek pri stalni preteči nevarnosti!!

Ekološka iniciativa Rače

 • Share/Bookmark
2.10.2011 17:04 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

Župan Rač Branko Ledinek je zaskrbljen nad novicami o novem lastniku Pinusa  - ki naj bi prišel iz Indije.

Ali bodo pri dejavnosti, ki naj bi jo opravljal v Račah, prevladale indijske ekološke norme ali evropske oziroma slovenske? se sprašuje Ledinek.

Iz članka smo zvedeli informacijo, da ima Pinus dolgove do občine. Da se vodstvo Pinusa izogiba občini Rače Fram in da je ne obvešča o nenehnih menjavah vodstva, ki niso nič dobrega. Slabe novice.

Posebno vprašanje  je, kaj si lahko obetajo male in ekološko ranljive Rače proti velikim Indijcem. Zakaj imajo multinacionalke interes priti v male Rače? Da bodo zastonj delile bonbončke? Da bodo udejanjali ekološke tehnologije in lepo skrbeli za okolje? Ne bodite smešni! Samo profit je lahko tisti, ki jih vleče sem. Kako pa se dela profit? Kam pa se selijo s proizvodnjo če ne tja, kjer so dobre možnosti za zaslužek in lukničava ekološka zakonodaja!

Rače so ogrožene. Osnovna šola in vrtec stojita le streljaj od Pinusa in sežigalnice nevarnih odpadkov. Česa takega v svetu ne boste videli, tudi v Sloveniji ne. Rače so unikum. Najprej so ogroženi naši otroci, potem prebivalstvo ožje regije. Vsi plačujemo davek nespameti, da so sežigalnico postavili v centru kraja (da o Pinusovi dejavnosti ne govorimo). Obstaja izdelana študija o umrljivosti in vrstah obolenj v kraju? Ekološka iniciativa Rače je na to že opozorila.

Smrad in poseben vonj v centru Rač sta dobro znana prebivalcem kraja. O čudnih izpustih v zrak ponoči je pisal že priznani ekolog Anton Komat in mi smo poročali.

Koliko bodo čez nekaj let vredne cene naših nepremičnin? O tem se pa ne govori na glas. Realno je, da bodo po prihodu v ekološko preobremenjene Rače še bolj padle in tudi prišlekov več ne bo. Če bodo Rače zaslovele kot novi Lafarge v Trbovljah, če bodo začele sežigati nevarne odpadke še od drugod bodo postale mesto duhov in mesto obolelih.

Najhujša ob tem je pasivnost in neaktivnost krajanov. Tiho so. Vsak dan. Če jih že njihovo zdravje ne zanima, če jih ne zanima in koliko let jih še čaka, bi lahko vsaj malo pomislili na svoje otroke in jim privoščili najboljše! Pa tudi tega ne storijo. Naj se zgledujejo po iniciativi iz Trbovelj in Urošu Macerlu! Vse odlagajo na nekaj posameznikov – naj se oni borijo. Naj se borijo ekološka združenja namesto nas. Mi nimamo časa, mi smo v službi. Kako nespametno razmišljanje. Kratkovidno!!! Če ne bodo vzeli svojih življenj v roke, jih bodo pa drugi! Tisti, ki ljubijo profit. Tisti, ki ljubijo nespametne in lahkoverne krajane, ki so radi tiho. Take imajo zelo radi. Najrajši.

 • Share/Bookmark
22.09.2011 08:34 | Komentarji & Trackbacki (6) | Permalink

Delo, petek, 16.9.2011, Urban Červek, Miha Rubin:

Menjava vodstva v Tovarni kemičnih izdelkov iz Rač
Svetelšek ni več direktor Pinusa

Njegov odhod je še povečal negotovost  Župan Ledinek: Bodo pri dejavnosti, ki naj bi jo opravljali v Račah, prevladale indijske ekološke norme ali evropske oziroma slovenske?  Novi predsednik uprave je Igor Stojanovski

Maribor  Lastnik kemične tovarne Pinus iz Rač Igor Jurij Pogačar je včeraj za Delo potrdil, da Aleksander Svetelšek ni več predsednik uprave omenjenega podjetja. Povedal je, da sta se s Svetelškom sporazumno razšla, razloga za to pa ni izdal. Odhod Svetelška, ki je ta položaj zasedel šele pred dobrimi tremi meseci, je v lokalni skupnosti povzročil dodatno negotovost med pričakovanjem novega strateškega lastnika Pinusa, domnevno iz Indije. Domačini se namreč bojijo večjega onesnaževanja okolja.
         S to kadrovsko spremembo uradno nismo bili seznanjeni, je povedal župan občine Rače – Fram Branko Ledinek, a se je, kot je dodal, vedelo, da Aleksander Svetelšek odhaja iz Pinusa, saj občina z upravo pod njegovim vodstvom že nekaj časa več ni imela nobenih stikov. Ali jim je znano, zakaj se je moral direktor po komaj treh mesecih in pol posloviti z vodilnega položaja v Pinusu, tovarni kemičnih izdelkov (TKI)? Ne. Dvakrat sva se srečala, zelo korektno nam je predstavil svoje načrte in cilje, potem pa mesec dni ni bilo nobenih stikov. Pinus ima še en odprt dolg do občine. Dogovorili smo se, da bi to uredili do septembra, pa se ni izšlo, je dejal Ledinek.
         Pri tem je župan tudi izrazil zaskrbljenost zaradi govoric o novem strateškem partnerju iz Indije. Ali bodo pri dejavnosti, ki naj bi jo opravljal v Račah, prevladale indijske ekološke norme ali evropske oziroma slovenske? se sprašuje Ledinek.
         Svetelškov odhod ne bo spremenil načrtovanega razvoja Pinusa, ki je, kot je znano, pred reorganizacijo, je včeraj za Delo povedal Pogačar. Razlogov za Svetelškov odhod Pogačar ni hotel podrobneje pojasniti, povedal je le, da sta se sporazumno razšla, in poudaril, da so že našli kakovostno nadomestilo; predsednik uprave je postal Igor Stojanovski, doslej v Pinusu izvršni direktor za komercialo, član uprave pa David Kos, ki je bil član uprave že pod vodstvom Svetelška. Imena bodočega strateškega partnerja Pogačar ni hotel razkriti, češ, da ga k temu zavezuje pogodbeno določilo o tajnosti. Bo pa to sporočil takoj, ko bo vstop novega partnerja dokončno potrjen, je dejal.
         Znano je, da je že nekaj časa na prodaj Pinusova sežigalnica, stoodstotni lastnik podjetja Igor Jurij Pogačar pa zdaj ponuja še njegovo maloprodajno mrežo trgovin Aropi v Sloveniji ter Pinus Plus, Pinus Pro in Pinus Agro na območjih nekdanje Jugoslavije. Po neuradnih informacijah so se za odkup sežigalnice za ceno okrog šest milijonov evrov ogreli družbe Saubermacher, Mol, Petrol, švicarski in kitajski podjetneži, v zadnjem času pa so vse glasnejše informacije, da v Pinus TKI prihajajo Indijci; menda tamkajšnja fitofarmacevtska multinacionalka.

 • Share/Bookmark
19.09.2011 21:13 | Komentarji & Trackbacki (1) | Permalink

Bliža se lovna doba na raco mlakarico (v času od 01.09. – 15.01.), zato vas želimo ponovno obvestiti o prepovedi lova na raco mlakarico na območju Krajinskega parka Rački ribniki – Požeg.  Lov na tem področju je prepovedan z Medobčinskim uradnim vestnikom št. 17/1992. Rački ribniki so po zgoraj omenjenem odloku še dodatno zavarovani kot ornitološki naravni spomenik. Za navedene ribnike, zraven ostalih predpisov, navedenih v MUV,  velja še varstveni režim za zoološko naravno dediščino, ki pravi, da je lov na živali prepovedan (MUV št. 17/1992, stran 412, točka 9, druga alineja), citat: »prepovedano je loviti, nabirati, preganjati in uničevati živali«. Prav tako se je po omenjenem odloku »prepovedano približevati gnezdiščem ter prostorom, kjer se živali zadržujejo, hranijo in razmnožujejo« (str. 412-413, točka 9, četrta alineja). Prav tako je LZS že dne 08.09.2009, št. dokumenta: LZS/934, LD Rače izdala pravno mnenje, da za lov na zavarovanih območjih ni pravne podlage.

Prepoved lova velja tudi za akumulacijsko jezero Požeg (zgoraj omenjeni MUV (17/1992), citiram: »Na območju akumulacije Požeg ni dovoljeno loviti, preganjati in uničevati prostoživeče ptice« (str. 382, 4. odst., prva alineja).

Ker smo bili v zadnjem letu priča le enemu nedovoljenemu lovu na raco mlakarico (lov je oktobra 2010 izvajal lovec posameznik na jezeru Požeg)  in smo mnenja, da  Lovski družini Rače in Polskava  nista bili neposredno povezani z dogodkom ter da je šlo za samovoljno dejanje lovca posameznika, smo prepričani, da do kršitev letos ne bo prišlo. Kljub temu pa apeliramo na starešine lovskih družin, da poučijo svoje člane o pravilih lova, o prepovedi lova na zavarovanih območjih ter da upoštevajo Etični kodeks slovenskih lovcev.

Lepo pozdravljeni!

EKOLOŠKA INICIATIVA RAČE

Mateja PIGNER – PERKO

 • Share/Bookmark
1.09.2011 21:05 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink

Strahovi Račanov so lahko zdaj upravičeno veliki, pa še cementarno Lafarge so zaprli. Kaj bodo v malem PINUS Rače delali veliki in oddaljeni Indijci, si lahko mislimo…Nič lepega… Kovali dobičke na račun ekološkega ogrožanja prebivalcev, tako kot Francozi v Lafargu. Stopimo skupaj!

Večer, petek, 26.8.2011, stran 11

V Pinus prihajajo Indijci

Stabilnost Pinusa TKI iz Rač, ki po sežigalnici ponuja še svojo maloprodajno mrežo, naj bi zagotovil indijski fitofarmacevtski partner
Potem ko je bila najprej naprodaj sežigalnica tovarne kemičnih izdelkov Pinus iz Rač, stoodstotni lastnik Pinusa Igor Jurij Pogačar zdaj ponuja (še) svojo maloprodajno mrežo Aropi v Sloveniji in Pinus Plus, Pro in Agro na območjih bivše Jugoslavije. “Pogovarjamo se o vstopu strateškega partnerja, ki bo Pinusu zagotovil dolgoročno stabilno poslovanje,” je povedal Pogačar. Več informacij zaradi zavez do partnerja za zdaj ne želi razkriti. A naši zanesljivi viri zatrjujejo, da v raško podjetje prihajajo Indijci. V kakšnem obsegu in za kakšno vrednost, ostaja za tesno zaprtimi vrati. Znano je le, da bo indijska fitofarmacevtska multinacionalka, ki menda v Sloveniji išče trg, kapitalsko okrepila Pinus.
         Da naj bi prodaja sežigalnice zastala ali celo padla v vodo, je Pogačar včeraj odločno zanikal. O nameri, da prodajajo Pinusovo sežigalnico, je v začetku leta spregovoril bivši direktor kemične tovarne Andrej Andoljšek, zdaj član uprave kranjske Save. Že takrat je priznal, da bi kupnino usmerili v rastoče dejavnosti in v zmanjšanje obveznosti do bank, ker ima družba 25 milijonov evrov bančnih posojil. Skupina Pinus TKI vse od leta 2007, ko jo je začel obvladovati Pogačar, posluje z izgubo, ki je lani znašala skoraj pol milijona evrov, finančni dolg je narasel na skoraj 43 milijonov evrov. Med hčerinskimi družbami je pozitivno posloval le Aropi. Andoljšek se je v prvih letošnjih mesecih pogajal s štirimi interesenti. Po neuradnih informacijah naj bi se za odkup sežigalnice v višini okoli šest milijonov evrov zanimale družbe Saubermacher, Mol, Petrol, švicarski in kitajski podjetneži, a z njimi v pol leta očitno dlje od pogovorov posel o termični obdelavi odpadkov ni stekel. Ker Pogačar poudarja, da “absolutno ne drži, da za sežigalnico ni zanimanja”, lahko sklepamo, da jo bodo morda prevzeli prav skrivnostni Indijci.
         Iz odgovora, ki ga je v imenu predsednika uprave Pinusa TKI Aleksandra Svetelška posredovala agencija za svetovanje v komuniciranju in trženju, se da razbrati, da podjetje svojo dejavnost preusmerja in koncentrira na proizvodnjo kemičnih izdelkov in proizvodnjo biodizla v hčerinski družbi Bio goriva, katere 25-odstotni solastnik je Petrol. “Ena od večjih poslovnih bank je potrdila podporo finančni konstrukciji projekta Bio goriva, sicer pa prodajane aktivnosti potekajo v skladu z načrti. Količinske parametre na nekaterih segmentih tudi nekoliko presegamo. To pa zapletenega in likvidnostno problematičnega položaja, ki je tako značilen za poslovno okolje družbe Pinus, še ne izboljšuje na kratek rok,” so težko finančno sliko pred kratkim predstavili Svetelškovi svetovalci. Po javno dostopnih evidencah ima Pinus TKI od torka blokiranih pet od osmih transakcijskih računov, vendar lastnik zagotavlja, da podjetje nima nikakršnih težav z likvidnostjo. Blokade naj bi nastale zaradi administrativne napake ene od bank, so naknadno sporočili iz računovodstva. Pogačar nasprotuje tudi navedbam nekaterih medijev, da naj bi Svetelška zaradi nesoglasij že dal na čevelj, četudi je na čelu Pinusove uprave šele od junija. “Menjava ni predvidena,” je izjavil. Je pa zanimivo, da se informacij pri nekdanjem petrolovcu Svetelšku sploh ne da preveriti. Z njim neposrednega stika sploh ni mogoče vzpostaviti že dlje časa. Zanj odgovarjajo različni svetovalci ali lastnik.

 • Share/Bookmark
1.09.2011 21:03 | Komentarji & Trackbacki (0) | Permalink