Arhiv za April, 2010

Apr 29 2010


Račan

Pinus kot onesnaževalec zavajal

Iz  zapisnika in sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rače-Fram novembra 2008 lahko izvemo zanimiv podatek o podjetju Pinus. O njem se v Račah govori bolj po tihem, žal! Navedeni podatek dokazuje, kako je Pinus kot največji onesnaževalec zavajal s podatki o obremenitvah svojih odpadnih voda. Redka praksa iz razprav Občinskega sveta, pričakujemo jih več:

Po dolgoletnih težavah s preobremenjenostjo in posledično otežkočenim ter motenim obratovanjem čistilne naprave v Račah (v nadaljevanju: ČN) in po prevladujočem mnenju, da je za to kriv predvsem obrat klavnice, smo po angažiranju številnih strokovnjakov (iz ČN Domžale, Komunale Ptuj, Komunale Velenje in Slovenska Bistrica, podjetja EKO-GEA iz Celja ipd.) prišli do ugotovitve, da je zdaleč največji onesnaževalec in krivec za nastalo stanje podjetje Pinus iz Rač, ki nas je dolga leta zavestno in zelo močno zavajal s prikazovanjem izrazito netočnih podatkov tako o količinah kot obremenitvah svojih odpadnih tehnoloških voda. Z namenom ugotovitve dejanskega stanja smo s pomočjo strokovnjakov na tem področju in opravljenih številnih dodatnih analiz, ki so potekale vse od junija letos, nesporno ugotovili, da je Pinus obremenjeval ČN z 10.000 – 30.000 PE in jo tako preobremenjaval za 5 – 10 krat. Na ČN je pošiljal strupene, kisle vode (pH 2,2) in to predvsem v zgodnjih jutranjih urah. O vseh teh početjih je molčalo in občino ter s tem vse okoliške občane zavajalo tako staro kot tudi sedanje, novo vodstvo podjetja, vključno z domačini, ki so bili ali so tam zaposleni. Domnev tistih, ki so ves čas menili, da je Pinus glavni krivec in povzročitelj omenjenih težav v zvezi s ČN, ni bilo mogoče verodostojno potrditi, dokler v to smer ni bila izvedena obsežna in načrtno vodena akcija, katere rezultati so po prepričanju g. Župana pokazali maksimalno aroganco Pinusa do lokalnega okolja in eko problematike v njem. G. župan je ob tem spoznanju izrazil dodatno prizadetost še spričo tega, ker je bilo sodelovanje občinskega vodstva s podjetjem Pinus vselej korektno in dobro.

Z ozirom na najnovejše ugotovitve je Občina Rače-Fram Pinusu za mesece od vključno avgusta 2008 dalje izstavila višje račune za storitev čiščenja in odvajanja odpadnih (tehnoloških) voda, katerih plačilo pa podjetje Pinus zavrača.Vodstvu Pinusa je bil koncem oktobra posredovan dopis, s katerim je želela občina naslovnika spomniti, da je bila ČN Rače zgrajena za čiščenje komunalnih odpadnih voda za naselje Rače. Danes je na to ČN priklopljeno okoli 3.500 občanov občine Rače-Fram, ki skupaj dnevno obremenijo ČN Rače 3 – 5 krat manj kot podjetje Pinus (po KPK-ju in proizvodnji blata).

Ker je ČN Rače zgrajena prvenstveno za čiščenje komunalnih odpadnih voda in tržna dejavnost ni v prvem planu, moramo kot izvajalci obvezne javne gospodarske službe zaščititi svoj sistem in po potrebi industrijske onesnaževalce izločiti. Zaradi navedenega smo Pinus seznanili, da jih bomo prisiljeni počasi izločiti iz sistema (v kolikor se bo Podjetje Pinus še naprej izmikalo plačilu izstavljenih računov, smo jih obvestili, da od 01.01.2009 dalje nismo več pripravljeni sprejemati njihovih odpadnih vod na javno ČN Rače). Po sedaj znanih podatkih bi sedanja ČN Rače, če izločimo industrijske onesnaževalce, zadostovala za čiščenje odpadnih voda za vse prebivalce občine Rače-Fram, ne le za sedanjih 3500 priključenih.

  • Share/Bookmark

Še brez komentarjev.

Apr 18 2010


Račan

Kaj se zgodi, ko pride do eksplozije v Pinusu

Leta 2005 je prišlo do eksplozije v čistilnici Pinus. V eksploziji je žal ena oseba umrla. Požar je pogašen, na kraju so vsa društva iz občine Rače-Fram in poklicni gasilci iz Maribora s 3 vozili.Gorelo je v delu stavbe kjer čistijo tehnološko vodo in v nadaljevanju stavbe je še sežigalnica. Dogodek odpira več vprašanj. Sežigalnica in Pinus sta v neposredni bližini gozda in krajinskega parka, kar je neumnost in nevarnost že po sebi. Okoljevarstvena soglasja so verjetno vprašljiva. Zaradi Pinusa so Rače potencialna ekološka bomba. Eksplozija lahko povzroči veliko koncetracijo pesticidnega prahu v ozračju. Takrat pride do preobčutljivosti kože, alergijske reakcije, fotoalergijskea reakcije, zatrdlin, izgube dlak in las, atrofije kože, spremembe vedenja, poškodbe centralnega živčnega sistema, poškodbe perifernih živcev.

Ob nesreči je gasilec napisal:

Včeraj je res bilo kar naporno. Glede na to, da je eksplozija nastala v tovarni kemičnih izdelkov mi ni bilo ravno najbolj vseeno ko sva se z kolegom Robijem opremljala z IDA ter pričela z gašenjem iz zaklona v goreči objekt v katerem je bilo polno cistern z kemikalijami ki so divje gorele. Pred objektom pa cca. 100 1m3 cistern katere so kolegi pričeli takoj ohlajati prav tako velik rezervoar z metanolom zraven katerega je gorel viličar. Hvala bogu smo bili res zelo hitri po eksploziji( cca. 5 min.) tako da smo preprečili upam si trditi 100 milijonsko škodo. Še nikoli nisem s tako težavo pričakoval poklicnih kolegov. Nažalost je v eksploziji umrl domačin, prijatelj vseh račkih gasilcev. Žalosten dan za Rače.

V Večeru pa smo prebrali članek:

Prizorišče eksplozije v obratu tovarne Pinus Rače

Zakaj je v soboto, deset minut pred poldnevom, eksplodiralo v obratu kemično čistilne naprave v tovarni Pinus Rače – v eksploziji je umrl tam zaposleni -, tudi dan po nezgodi še ni bilo znano. Predsednik uprave Pinusa Žarko Rostohar nam je povedal, da bodo pristojni preiskavo nadaljevali danes. Sicer pa nam ni praktično nič povedal tudi preiskovalni sodnik, ko je v soboto po uri in pol ogleda zapustil kraj nezgode – razen tega, da preiskava še poteka. V Pinusu je nastala manjša materialna škoda, onesnaženja vod ali zraka ni bilo, mlada družina pa je, žal, ostala brez očeta.

Eksplodiralo je v manjšem obratu za čiščenje tehnoloških vod, ki je fizično ločen od skladišča in proizvodnje.

“Bil je normalen delovni proces, ki ga je izvajal procesničar: v kotlu je nevtraliziral z lugom, pri čemer je iz za zdaj še neznanih vzrokov nastala eksplozija. Kotel je ostal nepoškodovan, manjša škoda je nastala le zato, ker je ob vertikalni eksploziji dvignilo lahko pločevinasto kritino objekta. Nato je izbruhnil požar, naš delavec pa je ob dogodku, žal, izgubil življenje. Zelo priden je bil in zelo mi ga je žal,” je včeraj povedal Žarko Rostohar. Požar so potem pogasili gasilci, ki so preprečili še iztekanje mešanice tekočin v kanalizacijo; podjetje ima namreč svojo lovilni bazen za izlitja, tako da onesnaženja okolja s pesticidi in z drugimi nevarnimi snovmi ni bilo.

Eksplozija je bila tako močna, da so jo slišali tudi v soseščini tovarne. Kraj nezgode so si kmalu po njej ogledali inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, inšpektor za okolje in prostor, delovni inšpektor, policisti in, kot smo že zapisali, preiskovalni sodnik. Preiskava slednjega bo najbrž pokazala, kaj je bilo v soboto usodno za 37-letnika, v podjetju zaposlenega že petnajst let in hkrati očeta v mladi družini.

  • Share/Bookmark

En odziv