Apr 29 2010

Račan

Pinus kot onesnaževalec zavajal

Iz  zapisnika in sklepov 8. redne seje Občinskega sveta Občine Rače-Fram novembra 2008 lahko izvemo zanimiv podatek o podjetju Pinus. O njem se v Račah govori bolj po tihem, žal! Navedeni podatek dokazuje, kako je Pinus kot največji onesnaževalec zavajal s podatki o obremenitvah svojih odpadnih voda. Redka praksa iz razprav Občinskega sveta, pričakujemo jih več:

Po dolgoletnih težavah s preobremenjenostjo in posledično otežkočenim ter motenim obratovanjem čistilne naprave v Račah (v nadaljevanju: ČN) in po prevladujočem mnenju, da je za to kriv predvsem obrat klavnice, smo po angažiranju številnih strokovnjakov (iz ČN Domžale, Komunale Ptuj, Komunale Velenje in Slovenska Bistrica, podjetja EKO-GEA iz Celja ipd.) prišli do ugotovitve, da je zdaleč največji onesnaževalec in krivec za nastalo stanje podjetje Pinus iz Rač, ki nas je dolga leta zavestno in zelo močno zavajal s prikazovanjem izrazito netočnih podatkov tako o količinah kot obremenitvah svojih odpadnih tehnoloških voda. Z namenom ugotovitve dejanskega stanja smo s pomočjo strokovnjakov na tem področju in opravljenih številnih dodatnih analiz, ki so potekale vse od junija letos, nesporno ugotovili, da je Pinus obremenjeval ČN z 10.000 – 30.000 PE in jo tako preobremenjaval za 5 – 10 krat. Na ČN je pošiljal strupene, kisle vode (pH 2,2) in to predvsem v zgodnjih jutranjih urah. O vseh teh početjih je molčalo in občino ter s tem vse okoliške občane zavajalo tako staro kot tudi sedanje, novo vodstvo podjetja, vključno z domačini, ki so bili ali so tam zaposleni. Domnev tistih, ki so ves čas menili, da je Pinus glavni krivec in povzročitelj omenjenih težav v zvezi s ČN, ni bilo mogoče verodostojno potrditi, dokler v to smer ni bila izvedena obsežna in načrtno vodena akcija, katere rezultati so po prepričanju g. Župana pokazali maksimalno aroganco Pinusa do lokalnega okolja in eko problematike v njem. G. župan je ob tem spoznanju izrazil dodatno prizadetost še spričo tega, ker je bilo sodelovanje občinskega vodstva s podjetjem Pinus vselej korektno in dobro.

Z ozirom na najnovejše ugotovitve je Občina Rače-Fram Pinusu za mesece od vključno avgusta 2008 dalje izstavila višje račune za storitev čiščenja in odvajanja odpadnih (tehnoloških) voda, katerih plačilo pa podjetje Pinus zavrača.Vodstvu Pinusa je bil koncem oktobra posredovan dopis, s katerim je želela občina naslovnika spomniti, da je bila ČN Rače zgrajena za čiščenje komunalnih odpadnih voda za naselje Rače. Danes je na to ČN priklopljeno okoli 3.500 občanov občine Rače-Fram, ki skupaj dnevno obremenijo ČN Rače 3 – 5 krat manj kot podjetje Pinus (po KPK-ju in proizvodnji blata).

Ker je ČN Rače zgrajena prvenstveno za čiščenje komunalnih odpadnih voda in tržna dejavnost ni v prvem planu, moramo kot izvajalci obvezne javne gospodarske službe zaščititi svoj sistem in po potrebi industrijske onesnaževalce izločiti. Zaradi navedenega smo Pinus seznanili, da jih bomo prisiljeni počasi izločiti iz sistema (v kolikor se bo Podjetje Pinus še naprej izmikalo plačilu izstavljenih računov, smo jih obvestili, da od 01.01.2009 dalje nismo več pripravljeni sprejemati njihovih odpadnih vod na javno ČN Rače). Po sedaj znanih podatkih bi sedanja ČN Rače, če izločimo industrijske onesnaževalce, zadostovala za čiščenje odpadnih voda za vse prebivalce občine Rače-Fram, ne le za sedanjih 3500 priključenih.

  • Share/Bookmark

Še brez komentarjev.
Trackback naslov | RSS Komentarjev

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !