Sep 24 2010

Račan

Tri ekološka vprašanja za novega župana ali županjo občine Rače-Fram!

Manj kot dvajset dni pred lokalnimi volitvami, ko bo občina dobila novega župana ali županjo, se splača kandidate in kandidatinje vprašati, kako bodo poskrbeli za ekološko problematiko v občini. V svojih programih je izjemno skopo zastopana. Da se bodo volivci lažje odločali, naj upoštevajo tudi, kakšni so njihovi odgovori na tri naslednja vprašanja:

 1. SKRB ZA KRAJINSKI PARK. Krajinski park Rački ribniki-Požeg, neprecenljivi biser občine, je ogrožen. »Magistrala« ob glavnih ribnikih je postala avtocestni poligon, ki bi ga bilo treba zapreti. Ob glavnih ribnikih so nastala odlagališča, ki jih nihče ni saniral (glej prejšnje zapise na tej strani). Divja odlagališča so tudi tik ob železnici. Ob železnici se je razpaslo divje motokrosiranje – kdo ga bo ustavil?Na novi stolp so se naselili narkomani in alkoholiki. Rački lovci si privoščijo divjo »jago« na zaščitene živali! Zavest o pomeni krajinskega parka je na psu, skrb zanj tudi. Kdaj bo občina prevzela svojo krivdo in odgovornost? Zapisi ena, dva, tri, štiri.
 2. ŽELEZNIŠKI PODVOZ. Cestni zamašek vzdolž Ljubljanske ulice je rak rana Rač. Prehod čez železnico ustvarja dolge kolone. Obljube o podvozu, ki bi razbremenil čakajoče v prevoznih sredstvih, so poniknile. Železniški podvoz je verjetno najpomembnejša infrastrukturna investicija, ki čaka na izzivalca, občina pa ne naredi nič. Imeti bi morali absolutno prioriteto – ljudje izgubljajo dragoceni čas, ustvarja se hrup in onesnažen zrak za vse prebivalce na Ljubljanski in širše, prometni kaos in zmeda. Neverjetno, da tega ni v programih niti novih kandidatov! Dodatno je umestitev Shellove bencinske postaje zaprla normalen dovoz in izvoz na avtocesto, namesto ločenega dovoza in uvoza se vozeči stiskamo v kolone kamionov, ki prihajajo ali odhajajo. Naj se pristopi k izdelavi novega izvoza! Zapisi ena, dva.
 3. EKOLOŠKA PREOBREMENJENOST. Predvsem Račam grozi ekološka katastrofa – preobremenjenost je ena največjih v slovenskih občinah, a občinska uprava vedno znova najde posluh za še eno obremenitev! Sežigalnica po mnenju naravovarstvenikov, Antona Komata in drugih, še zdaleč ni nedolžna  in je njeno delovanje potrebno dodatnega nadzora, ker lahko, kot pravi, pride do katastrofe. Hud problem so nesanirane gramoznice, polne strupenih snovi, npr. Kozoderčeva jama. Divja odlagališča se ne ustavijo. Občina potrebuje celovit sistem in program sanacije, pa tudi novo miselnost, ki ne bo dovoljevala, da nas bodo naši zanamci vprašali: zakaj ste to dovolili? Zapisi: ena, dva, tri.

Naredimo kraj Rače znova čist!

 • Share/Bookmark

3 odzivov
3 odgovorov v “Tri ekološka vprašanja za novega župana ali županjo občine Rače-Fram!”

 1. Vinkodne 27.09.2010 08:45 1

  Spoštovani
  Pred nekaj časa sem odkril vaš blog. Cenim vaše družbeno odgovorno angažiranje, vaša ekološka in okoljska opozorila in verjamem, da v marsikomu prebudi vest oz. jih marsikdo upošteva.
  Pravtako iz vaših komentarjev in dejstev iz javnih medijev ugotavljam, da se tega – teh alarmantnih razmer – premalo zavedajo tisti v vodstvu naše občine, ki smo jih izbrali na zadnjih volitvah saj bi morali v našem imenu poiskati odgovorne, jim postaviti zahteve ter urejati/urediti pogoje za boljše bivanjske razmere občanov.
  Tudi sam se zavedam velike nevarnosti, ki preti podzemnim vodam na Dravskem polju, če Kozoderčeve jame ne bodo čimprej spraznili. Sežiganje odpadkov v Pinus-u, če se že izvaja za celotno Slovenijo, mora biti pod večjo kontrolo (stalna merilna postaja ARSO z dnevnimi meritvami), da bomo okoliški prebivalci imeli argumente ne pa le želje pri iskanju rešitve za zmanjševanje emisij premalo filtriranih izpustov. Nesrečno streljanje lovcev pri Račkih ribnikih se ne bi moglo zgoditi, če bi občina poskrbela, da bi se občani in lovci v večji meri seznanili z pogoji obnašanja v območjih
  Aktivno sem se vključil v delovanje Neodvisne liste GREMO NAPREJ, ker verjamem, da je možna razvojna vizija občine v smeri velikega potenciala
  - velike zaloge čiste, pitne vode na pohorskem delu občine in viri na Dravskem polju
  - razvoj gospodarstva, kmetijstva in komunalne infrastrukture skladno režimu Natura2000.
  Obe opredelitvi zahtevata drugačno, izjemno skrbno planiranje in umeščanje objektov v naravo v danem prostoru ter skaldno temu porabo občinskih resursov – javnih sredstev. Verjamem, da nam bo z skupnimi močmi uspelo prepričati volivce, da je to prava pot urejanja lokalne politike in razvoja ter naš dolg do zemlje in bodočih rodov, ki pa obeta vsem boljše življenske pogoje od teh, iz katerih se že leta občani ne moremo izviti. Potrebne so spremembe.
  Če se želite pogovoriti o našem delovanju in programu ter možnostih umestitve vašega področja aktivnosti v programu naše liste potem sem vam, sam ali skupaj z kanidatom za župana na razpolago. Predlagam termin čimprej, še v tem tednu.
  Vinko Kurent, mag.

 2. Romanadne 28.09.2010 11:23 2

  Spoštovani!

  Kot neodvisna kandidatka za županjo občine Rače – Fram s podporo volivcev in Neodvisne liste GREMO NAPREJ, Vam dajem kratek odgovor na Vaša vprašanja.
  Pod mojim vodstvom bo občina naredila inventuro problemov, med katerimi so tisti, ki so pod režimom Natura2000 deležni največje skrbi, saj je to EU režim, kjer se predvideva, da so lokalne skupnosti dentifikator odklonov, ki se nato rešuejjeo s ustreznimi akcijami, programi, itd… Dosedaj občina ni uspešno izvajala svoje vloge in režim Natiura2000 ni jemala resno. Kar se tiče sežigalnice bomo z ustrezno inistitucijo (Agencija za okolje) vzpostavili ustrezno, uradno monitoring postajo saj sežigalnica ni občinski problem ampak problem širše skupnosti. MI ga moramo dovolj dobro identificirati in z rezultati pritiskati na državo, da ta problem ustrezno sankcionira, ter zaščiti naše občane.
  Vodilna ideja razvoja naše občine, ki sem jo dala na prvo mesto v volilnem programu je: PITNA VODA – je naše bogastvo od Planice do Gorice. Na to se navezuje problematika nače občine Rače – Fram, ki jo tudi Vi izpostavljate: Ekološka preobremenjenost in tudi Skrb za Krajinski park. Če hočem realizirati svojo vodilno idejo razvoja, se moram temeljito lotiti celovitega reševanja problematike na področju zavarovanja zajetja pitne vode na Pohorju, vodovoda, kanalizacije, sežiganja odpadkov v Pinusu, Kozoderčeve jame v Račah, divjih odlagališč, Nature 2000 in še in še.
  Vlada RS je leta 2004 s posebno Uredbo o Varstvenih območjih določila območja Natura 2000. Določenih je 286 območij, od tega 260 na podlagi direktive o habitatih in 26 na podlagi direktive o pticah. Zagotavljanje trajnostnega razvoja je eno temeljnih načel Strategije razvoja Slovenije zato so varovana območja po eni strani razvojna možnost občine, ki povečujejo privlačnost za razvoj ustreznih dejavnosti, po drugi strani pa območja Natura 2000 prinašajo tudi omejitve in prednosti pri pridobivanju sredstev za razvijanje nadomestnih dejavnosti, kar pa se sedaj ne izkorišča v polni meri.
  Občina Rače Fram ima Kazalnik indeksa razvojne ogroženosti občin IRO 2006 UMAR z vrednostjo 42,3 %, torej od 5124 Ha celotne površine sedanje občine je pod Naturo 2000 2494 Ha. V Podravju je ta delež 27,5 % in v Sloveniji 35,5 %. Po rangiranju je občina Rače Fram s tem deležem Nature 2000 v Sloveniji na 66.rangu in v Podravju na 9. rangu.
  Železniški podvoz v Račah oziroma razrešitev prehoda preko želešniških tirov v Račah in razrešitev problematičnega podhoda na Ješenci , je tudi moje zelo pomemno izhodišče v volilnem programu. Le – to sem želela razrešiti že pred štirimi leti, če bi mi volilci dali to možnost. Enako mislim tudi sedaj. Seveda pa je razrešitev zelo težka, potrebno je pridobiti dobre strokovne predloge, jih dati ljudem v razpravo in nato v konsenzu z ljudmi najti rešitve, ki bodo čim manj obremenjujoče za ljudi v bližini prehoda v Račah.
  Spoštovani g. Lampe, vabim Vas na razgovor o navedenih problematikah s člani Neodvisne liste GREMO NAPREJ, da skupaj najdemo najboljše rešitve, kajti Neodvisna lista GREMO NAPREJ ni samo lista za volitve , ampak bomo aktivno delovali naprej tudi po volitvah, v cilju enakomernega in zuspešnega razvoja občine v dobrobit vseh občank in občanov.
  Prisrčen pozdrav!
  Romana Fišer, neodvisna kandidatka za županjo

 3. [...] je rezultat našega neuradnega preizpraševanja županskih kandidatov, kaj menijo in želijo postoriti glede pereče ekološke problematike? Čeprav je sedanji župan na [...]

Trackback naslov | RSS Komentarjev

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !