Arhiv za November, 2010

Nov 16 2010


Račan

Za požar v Pinusu kriva tehnična napaka

“Od Pinusa pričakujemo, naj nam transparentno pove, kaj je gorelo in kakšni postopki so tekli ob alarmiranju,” pravi Marjan Lah, vodja Ekološke iniciative Rače.

Dokler bo Pinus sredi občine, bo obstajala latentna nevarnost, da se bo kaj zgodilo.

Beseda tudi iniciativi

Pred enim mesecem je v tovarni fitofarmacevtskih sredstev Pinus v Račah izbruhnil požar. Prebivalce je prestrašil gost črn dim, ki se je vil iz dimnika sežigalnice. “Ne vemo, kaj se je sprostilo v zrak, ki ga dihamo,” je bila takrat zaskrbljena bližnja stanovalka. Tudi zato bodo o nedavni nesreči danes razpravljali svetniki na seji občinskega sveta, ki se je bodo udeležili predstavniki Pinusa. Branko Ledinek, župan Občine Rače, pa zagotavlja, da bo, če se bodo tako strinjali svetniki, dal besedo tudi Ekološki iniciativi Rače.

Poziv k objavi rezultatov
“Če Pinus opravlja monitoring emisij, zakaj rezultatov ne objavijo?” se sprašuje Lah, ki poudari, da je podjetje izgubilo zaupanje občanov. Župan Ledinek bo predstavnike podjetja na današnji seji pozval, naj razkrijejo rezultate meritev, ki jih opravljajo v podjetju. “Vprašanje je, ali jim bodo ljudje verjeli. Tudi pristojne inšpekcijske službe zagotavljajo, da so meritve brez posebnosti. Nikogar pa ni z dokumentom, ki bi dokazoval drugače,” dodaja župan.

Andrej Andoljšek, predsednik uprave Pinusa, poudarja, da si v podjetju želijo razkritje rezultatov policijske analize. “Vemo, da je vse v mejah normale. To lahko trdim, saj smo tudi sami delali analize,” pravi. Kot pove Bartolo Lampret s Policijske uprave Maribor, policijska preiskava o požaru še ni končana.

Andoljšek pojasni, da je zagorelo zaradi tehnične napake: “Izklopil se je ventilator. Zdaj urejamo še enega, ki se bo vklopil, če se bo izklopil glavni ventilator. Tako da se tehnično ta napaka ne more več zgoditi.”

Vir:

http://www.zurnal24.si/stajerska/kriva-tehnicna-napaka-191468/clanek

  • Share/Bookmark

En odziv

Nov 16 2010


Račan

Krajane Rač zaradi dejavnosti Pinusa skrbi za zdravje

Rače, 13. novembra (STA) – Ekološka iniciativa Rače se je po nedavnem požaru v tamkajšnji družbi Pinus TKI odločila opozoriti na po njihovem nevarno in okoljsko nesprejemljivo delovanje omenjenega podjetja. Kot je za STA povedal predstavnik pobudnikov Marjan Lah, si želijo zagotoviti pravico do bolj kakovostnega in zdravega življenja, zato zahtevajo pojasnila vodstva družbe.

sobota, 13. novembra 2010 | 12:03 |

Po Lahovih besedah jim moti predvsem sežigalnica nevarnih odpadkov, kjer je tudi prišlo do požara, v katerem se je v ozračje sprostilo več nevarnih spojin. Takrat je bila sicer opravljena analiza zraka, ki ni pokazala nevarnejšega izpusta, a opozarjajo, da so bili vzorci zraka odvzeti šele tri ure po požaru, kar pomeni, da je glavnina nevarnih snovi do takrat že ušla izpod nadzora v ozračje.

“Skrb vzbujajoče dejstvo je tudi to, da nihče od odgovornih o dogajanju ni obvestil vodstva šole, ki je od tovarne oddaljena le slabih 100 metrov, kar pomeni, da so bili onesnaženju izpostavljeni tudi otroci. Ker to ni edina tovrstna nesreča v tej tovarni, pred nekaj leti je namreč prišlo do eksplozije, v kateri je umrl delavec, se krajani Rač upravičeno sprašujemo o vplivu tovarne na zdravje in življenje ljudi v bližnji in daljni okolici,” je dejal Lah in opomnil tudi na to, da je škodljivim vplivom izpostavljen tudi bližnji krajinski park, ta pa sodi tudi v območje Nature 2000.

Krajani se po Lahovih besedah sprašujejo, ali so izključno zaradi interesa kapitala res dolžni žrtvovati svoje zdravje, pri tem pa njihove zahteve po javnih rezultatih opravljenih meritev emisij vselej naletijo na gluha ušesa. Od odgovornih bodo zato zahtevali, da se soočijo z njimi, njihovimi vprašanji in pomisleki preden pride do ekološke katastrofe.

Župan občine Rače Fram Branko Ledinek je za STA dejal, da je sežigalnica v Račah že dobrih 20 let in ima vsa okoljevarstvena dovoljenja, inšpekcije pa zagotavljajo, da je ustrezno nadzorovana. Kot občan sicer verjame, da ljudi skrbi, saj noben sistem ni povsem zanesljiv. “Ne vem pa, kaj lahko občina naredi, če ima podjetje vsa potrebna dovoljenja, emisije pa po zagotovilih inšpekcije niso presežene,” je dejal Ledinek in dodal, da je Pinus sredi kraja že 80 let, nenazadnje pa tovarna daje kruh mnogim krajanom.

Za odziv smo zaprosili tudi v Pinusu, kjer so nam pojasnila sprva zagotovili, pozneje pa primerni sogovorniki v podjetju naj ne bi bili dosegljivi. Morda bodo ustrezne odgovore krajani vendarle dobili na ponedeljkovi seji občinskega sveta, na katero so bili povabljeni tudi predstavniki Pinusa.

Vir:

www.sta.si

http://www.primorski.it/stories/STA/160712/

  • Share/Bookmark

Še brez komentarjev.

Nov 11 2010


Račan

Cestni režim skozi Rače je katastrofalen

Cestni režim skozi Rače spominja na nočno moro. Vsako leto je huje. Starejši prebivalci kraja se prijemajo za glavo. Ne samo, da je ob Ljubljanski cesti na traverzi mimo Pinusa in bencinske postaje neverjetna gneča. Zamaški na Ljubljanski znajo biti neverjetni ob zapornicah, kjer cesta preči železniške tire ob postaji. Zgodi se, da je Ljubljanska polna v obeh smereh v dolžini več kot kilometer.

Se je kaj naredilo proti temu? Ne. So narejene kakšne študije? Občina že leta ne naredi ničesar. Da bi stvar bila še hujša, od letošnjega leta bencinski servis Shell ob vstopu (priključku) na avtocesto zapira neoviran vstop nanjo. Občina je dobila ogromno denarja za odkupljena zemljišča Shella. Ob tem pa ni poskrbela za nemoten dostop ali izstop z avtoceste. Ta je skupen za vse tovornjake, ki jih je skozi Rače že tako več kot preveč (da ne govorimo o obremenitvi zaradi Petrolovih skladišč). Tovornjak in kamioni bodo zelo hitro uničili ceste in krožišča, ovirajo hiter vstop na avtocesto in iz Rač delajo kraj, ki je bolj podoben prometni goščavi kot čemu drugemu.

Kaj storiti? Obvezno resno in odločno pristopiti k izgradnji podhoda pod železnico. To bo preprečilo številno zastoje, posledično emisijo, smrad in hrup, ki prebivalce Ljubljanske ceste spravljajo ob živce. Kot da smradu in nevarnosti ne bi že dovolj prihajalo iz Pinusa!

Potrebno je poskrbeti za nov priključek na avtocesto.

  • Share/Bookmark

3 odzivov

Nov 11 2010


Račan

Zdravje in Pinus

Iz časopisa Večer.

http://www.vecer.com/clanekmar2010111005591516

Mesec po požaru v sežigalnici za termično odstranjevanje (ne)nevarnih odpadkov tovarne Pinus TKI v Račah se negotovost in nezaupljivost med nekaterimi krajani še vedno širita kot dim. Zbrani v Ekološki iniciativi Rače, ki jo vodi Marjan Lah, želijo transparentne dokaze in temeljita pojasnila, kaj se je dogajalo 14. oktobra, ko je gorelo okoli sto kilogramov plastičnih odpadkov. “Pričakujemo, da bo vodstvo Pinusa nas, osnovno šolo in občino povabilo na predstavitev izsledkov analize oziroma samega dogodka, saj menimo, da imamo zaradi odgovornosti do otrok pravico to izvedeti in se podrobneje pogovoriti o sanaciji sežigalnice. Monitoringom ne verjamemo,” aktivisti pravijo, da od svojih zahtev ne bodo odstopili. Poleg nedavne nesreče jih skrbi generalni vpliv podjetja na okolje. “Bojimo se, da se igrajo z zdravjem naših otrok,” trkajo na vest odgovornih. Da jih begajo nejasnosti, so se strinjali tudi svetniki občine Rače – Fram in sklenili, da Pinusov menedžment povabijo na naslednjo občinsko sejo.

Opustili meritve vode in tal

Emil Žerjal, predstojnik Inštituta za varstvo okolja pri Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor, in Andrej Andoljšek, predsednik uprave Pinusa TKI, soglašata, da je alarm za preplah odveč. O vzroku nesreče prvi meni, da je požar povzročila previsoka temperatura na dozirnem sistemu, drugi krivi napako na ventilatorju. Ker policijska preiskava še poteka, informacij o vzroku in morebitni odgovornosti tretjih oseb še ni.

Četudi je Žerjal sprva dejal, da bo Večeru posredoval podrobne rezultate meritev zraka in vode, ki jih je po požaru na terenu opravila ekipa mobilnega laboratorija, si je čez dva dni premislil. “Ne vem, zakaj vam nisem povedal, da lahko poročilo dobijo le naročniki. V tem primeru je to policija,” je ploščo obrnil Žerjal. V povzetku dokumenta je sicer zapisal, da so na osnovi izvedenih analiz zraka ocenili, da v zraku ni več nevarnih spojin, ki bi lahko vplivale na zdravje ljudi in okolje, zaradi tega so opustili analizo vzorca vode iz ribnika in tal. “V vzorcu zraka s pogorišča nismo detektirali ogljikovega monoksida in cianovodika, ki se lahko sproščata med nekontroliranim zgorevanjem poliuretanov.” Od organskih spojin so zaznali nekaj mikrogramov toluena, stirena, ksilena, dimetilacetamida, fenola in benzmetanola na kubični meter. Koliko teh vsebnosti natančno je bilo, predstojnik inštituta ni želel razložiti. Znano pa je, da so zdravju škodljivi toluen, stiren, ki je potencialno celo karcinogen, in ksilen, ki ima narkotičen učinek in lahko deluje na živčni sistem.

Kontrola emisij na pet do deset sekund

Ob požaru nikakršnih presežkov niso ugotovili niti v Pinusu. Andoljšek obvešča, da so izpusti pri proizvodnih procesih (povprečna mesečna količina sežganih topil, zdravil, barv, lakov, plastike, zdravil itd. je 300 ton) v okviru predpisanih mejnih vrednosti in ustrezno nadzorovani: “Izpusti v zrak pri sežigu in vsi izpusti odpadnih voda so opremljeni s sistemom trajnih meritev, ki se arhivirajo in so na razpolago nadzornim organom. Sistemi omogočajo tekočo in naknadno kontrolo pomembnih emisijskih parametrov na vsakih pet do deset sekund. Pristojne institucije izvajajo redne, nenapovedane monitoringe vseh emisij v okolje. V letošnjem letu smo pridobili novo okoljevarstveno dovoljenje (IPPC), ki potrjuje skladnost s predpisanimi zakonskimi normami.”

Vprašanje, zakaj širši javnosti rezultatov meritev ne predstavljajo denimo na spletni strani podjetja, je predsednik uprave prezrl. So pa čistost podjetja potrdili v Inšpektoratu RS za okolje in prostor, od koder so sporočili, da je v zadnjih desetih letih okoljska inšpekcija v 72 pregledih raški družbi izrekla 39 ukrepov, a so ti zadevali zgolj usklajevanje tehnologije in zakonodaje. Zoper podjetje ni bil uveden noben prekrškovni postopek niti ni bil potreben ukrep izvršbe z denarno kaznijo. Normalno stanje Pinusa ugotavljajo tudi v Agenciji RS za okolje.

Zdravstvenih analiz ni

Mateja Pigner Perko iz Ekološke iniciative Rače pa opozarja, da slika kljub uradni vzornosti ni tako lepa: “Ljudje, ki živijo blizu sežigalnice, se pogosto pritožujejo nad glavoboli. Smrad občasno onemogoča odpiranje oken. Otroci, ki obiskujejo šolo v neposredni bližini Pinusa, imajo dihalne težave. Vse več jih za dihanje potrebuje zdravstvene pripomočke.” Študije zdravstvenega stanja občanov Rač in Frama ni, ker se tovrstne analize vodijo na regijskem nivoju. Lokalni zdravnik Tomaž Kovač, ki v raški ambulanti dela že 22 let, pri zdravstvenem stanju domačinov ne opaža posebnosti, vplivov okolja ne more potrditi. Enako zatrjujejo tudi v bližnjem otroškem dispanzerju.

  • Share/Bookmark

En odziv

Nov 11 2010


Račan

Koliko obolelih na območju Rače-Fram zaradi sežigalnice?

ZAHTEVA EKOLOŠKE INICIATIVE RAČE

Spoštovana ga. Zora Levačić,

na vaš zavod se obračamo z zahtevo po posredovanju statističnih podatkov o boleznih in bolezenskih stanjih na območju občine Rače-Fram v obdobju, ko je v Račah pričela delovati sežigalnica Pinus TKI, oziroma za obdobje zadnjih desetih let.

Že pred in še zlasti po zadnji nesreči v sežigalnici omenjenega podjetja so se začele širiti govorice o nočnih izpustih iz Pinusa TKI, katere pa je bilo moč zaznati tudi v obliki čudnega, neprijetnega  vonja v naselju. Prav tako veliko prebivalcev toži o glavobolih in težavah z dihanjem, ki so v zadnjem času pogostejše.

Od vas pričakujemo in hkrati zahtevamo, da nam posredujete želene podatke o naraščanju morebitnih boleznih in bolezenskih stanjih v občini Rače – Fram, prav tako pa tudi izsledke oz. meritve škodljivih emisij za že omenjeno obdobje.

 

S spoštovanjem !

 

EKOLOŠKA INICIATIVA RAČE

Marjan LAH

 

(kontakt: 040/792-528)

  • Share/Bookmark

3 odzivov

Nov 03 2010


Račan

V Račah zaskrbljeni zaradi sežigalnice

Članek iz Dela (2. november 2010), odlomek:

Maribor – Čeprav med požarom menda ni prišlo do izpusta nevarnih snovi v ozračje, dejavnost sežigalnice, v kateri po zadnjih podatkih vsak mesec sežgejo povprečno okrog 300 ton različnih odpadkov, nevarnih in nenevarnih, med ljudmi povzroča nelagodje. Sežigalnica na robu Dravskega polja, 15 kilometrov od Maribora, je tudi edina v državi z dovoljenji za sežig nevarnih odpadkov. Kot je za Delo povedal župan občine Rače – Fram Branko Ledinek, so krajani razumljivo zaskrbljeni zaradi delovanja sežigalnice v samem središču Rač. »Ne vem, kaj lahko kot lokalna skupnost proti temu naredimo. Za sežigalnico imajo vsa dovoljenja, za nadzor je pristojna državna agencija za okolje. Pravkar prebiram novo dovoljenje, ki so ga od agencije dobili maja letos. Po teh dokumentih je z izpusti vse v redu. Seveda nekateri tem meritvam ne verjamejo, a zdaj tako ali tako nihče več nikomur ne zaupa,« pravi Ledinek. Po drugi strani je Pinus s približno 150 zaposlenimi pomemben delodajalec v občini, poleg tega ima podjetje na tem območju dolgoletno tradicijo; korenine segajo v konec devetnajstega stoletja, ko so tukaj proizvajali špirit, droži in kvas, pozneje premaze za les, zdaj pa sredstva za varstvo rastlin, kemikalije, gnojila, razkužila in druge agrokemične izdelke. Zato so ljudje po besedah župana na bližino takšne proizvodnje navajeni, čeprav se latentne nevarnosti zavedajo.

Po pojasnilih Andreja Andoljška, predsednika uprave Pinusa, tovarne kemičnih izdelkov (TKI), v njihovi sežigalnici »na ustrezen kontroliran način odstranjujejo predvsem tiste odpadke, za katere takšno odstranitev predpisuje pristojna zakonodaja, in to v originalni embalaži, primerni transportni embalaži ali ustreznih zbiralnikih«. V glavnem sežigajo odpadne palete, kartonsko embalažo, plastiko, prašne barve, plenice, zdravila, topila, barve in lake, mulje barv in lakov, papirnato, plastično in kovinsko embalažo, zaoljene krpe, kozmetiko ter sredstva za varstvo rastlin, je pojasnil Andoljšek in zagotovil, da ima za vse naštete skupine odpadkov sežigalnica tudi okoljsko dovoljenje. Dovoljenje natančno predpisuje tudi monitoring izpustov sežigalnice v zrak in vode; ta se po pojasnilih Andoljška izvaja trajno v okviru računalniškega nadzora delovanja sežigalnice, najmanj dvakrat na leto nadzor opravi tudi zunanja pooblaščena organizacija. Iz Agencije RS za okolje so nam v skopem odgovoru potrdili, da ima Pinus za sežigalnico ustrezno dovoljenje, o monitoringu pa zapisali le, da se izvaja v skladu z določili tega dovoljenja.

Sežigalnica v Račah je sicer namenjena za odstranjevanje odpadkov, ki nastanejo v procesih proizvodnje družbe Pinus TKI in tudi drugih slovenskih podjetij, zlasti farmacevtske in kemične industrije pa tudi bolnišnic, carine itd. Že več kot 20 let, denimo, v Pinus vozi na sežig farmacevtske odpadke novomeška Krka, sklenjeno pogodbo za termično odstranitev odpadkov pa ima s Pinusom tudi Lek. Iz tega so sporočili, da so od januarja do oktobra 2010 oddali v odstranjevanje 137 ton odpadnih nehalogeniranih topil z višjo kurilno vrednostjo (organska topila, pralne tekočine in matične lužnice).

V Pinusovi sežigalnici končajo tudi določeni odpadki iz mariborskega Univerzitetnega kliničnega centra (UKC), in sicer citostatični, ki nastanejo pri aplikaciji citostatične terapije. Med tovrstnimi odpadki se po besedah Zdenke Šafarič iz UKC znajdejo obvezilni material, tampončki, zloženčki, maske za zaščito, predpasniki itd., ki bi lahko bili onesnaženi s citostatikom (zdravilom za bolnike z rakom). »Te odpadke dvakrat ali trikrat na leto, ko se jih dovolj nabere, predamo Pinusu. Na letni ravni ima UKC Maribor okrog 200 kilogramov citostatičnih odpadkov,« je pojasnila Šafaričeva.

***

Poki in dim ob nesreči pred dvema tednoma – Pred dvema tednoma je okoliške prebivalce prestrašila nesreča v sežigalnici Pinusa, ko je prišlo do vžiga med polnjenjem peči. Ljudje so slišali poke in videli gost črn dim, ki se je po opisu očividcev vil od 300 do 400 metrov visoko. Po besedah gasilcev je v sežigalnici odpadnih trdnih snovi prišlo do nekakšnega vzbuha. Pri tem se je močno zakadilo, saj filtri niso mogli vsega dima prečistiti. Gasilci so manjši požar na izolaciji hitro pogasili, iz podjetja pa so sporočili, da so pred nesrečo v prazno peč nalagali nenevarne odpadke iz plastike in da posledic za okolje in ljudi ni bilo. Foto Tadej Regent Tehnologija, ki jo v Pinusu uporabljajo pri sežigu odpadkov, je sestavljena iz serije treh primarnih dozirnih naprav, posebnega gorilnika za dovajanje tekočih odpadkov ter sekundarne zgorevalne komore, je razložil Andrej Andoljšek. Omenjena komora omogoča popoln sežig vseh odpadkov pri temperaturi do 1350 stopinj Celzija. »Vsi nastali dimni plini gredo nato skozi sistem ohlajevanja, tretiranja z adsorbcijskim sredstvom na osnovi aktivnega oglja, filtriranje in čiščenje. Ustrezno se tretirajo in očistijo tudi vse v procesu uporabljene odpadne vode. Trdni delci, ki ostanejo, gredo v ponovni sežig, se oddajo ustreznim zbiralcem ali se v obliki končnega nenevarnega odpadka oddajo na deponijo komunalnih odpadkov,« je povedal Andoljšek.

  • Share/Bookmark

En odziv

Nov 03 2010


Račan

Izsledki ZZV glede požara v Pinusu

(Povzeto po spletni strani Ekološke iniciative Rače)

V zvezi s požarom v Pinusu 14.10.2010, ko je bila aktivirana ekipa MEEL,

dajemo naslednjo informacijo:

Ekipa MEEL si je ogledala pogorišče, pridobila informacije o okoliščinah in obsegu požara ter odvzela vzorce zraka, vode iz ribnika in tal.  Požar je izbruhnil na dozirnem sistemu v peč, ko so dozirali v peč   pršilke  napolnjene z delno predpolimeriziranim uretanom in  poliolom. Požar je   zajel sam dozirni sistem in prostor, kjer pripravljajo vložke odpadkov za doziranje v peč. Dim, ki se je tvoril med požarom se je dvigal pod strop   sežigalnice in od tam v zrak. Požar so pogasili po približno pol ure.  V zvezi s sproščanjem nevarnih snovi v okolje smo analize odvzetih   vzorcev   zraka usmerili na tiste parametre, ki se sproščajo pri nekontroliranem   zgorevanju gorljivih snovi in še posebej poliuretanov. Vzorce zraka smo   odvzeli približno tri ure po izbruhu požara. V vzorcu zraka iz pogorišča   nismo detektirali ogljikovega monoksida in cianovodika, ki se lahko   sproščata med nekontroliranim zgorevanjem poliuretanov. Od organskih   spojin smo detektirali v sledovih (nekaj mikrogramov/m3) toluen, stiren,   ksilene, dimetilacetamid, fenol in benzmetanol.   Na osnovi izvedenih analiz smo ocenili, da v zraku ni več nevarnih spojin,   ki bi lahko vplivale na zdravje ljudi in okolje. Kriminalistom smo   sporočili, da na pogorišče lahko vstopajo brez opreme za zaščito dihal.  Analiz vzorca vode iz ribnika in tal nismo izvedli, ker smo na osnovi   izvedenih analiz vzorcev zraka ocenili, da je bila količina med požarom  sproščenih nevarnih snovi majhna in ni pustila sledi v tleh in  površinskih  vodah.

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Inštitut za varstvo okolja

Predstojnik

mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol.

  • Share/Bookmark

Še brez komentarjev.

Nov 03 2010


Račan

Ustanovljena Ekološka iniciativa Rače

Zelo pomemben dogodek za ekološko obremenjene Rače -

ustanovljena je Ekološka iniciativa Rače.

Njena spletna stran.

  • Share/Bookmark

Še brez komentarjev.