Arhiv za Februar, 2011

Feb 16 2011


Račan

Račanom bi na vodovarstvenem območju zgradili bencinski servis

Kaj bo storila občina Rače-Fram, da zaščiti šikolske vodnjake, iz katerih pijejo vodo tudi Račani? Povzemamo bo zapisu Zvezdne doline. Že nekaj časa se govori, da bi naj podjetje Engrotuš v Šikolah, v križišču cest Slovenska Bistrica-Ptuj-Rače-Šikole, v neposredni bližini vodovarstvenega območja, gradilo bencinsko črpalko. Na predzadnji seji sveta občine Kidričevo je glede tega gospod Milan Strmšek vprašal: »glede gradbenega dovoljenja za investitorja v Šikolah, blizu vodovarstvenega območja. Vemo, da je ena faza že potekala, in sicer so arheologi svoje delo opravili. Nedopustno je, da se v bližini 200m od vodovarstvenega območja zgradil bencinska črpalka.« Odgovor g. Herberta Glaviča je bil naslednji: »Gradbeno dovoljenje za bencinski servis je v pridobivanju. Vloga še ni bila dana na Agencijo RS za okolje za izdajo vodnega soglasja za nameravani poseg. Projekt je potrebno še popraviti glede na zahteve iz projektnih pogojev, ki jih je dala agencija in Komunala Slovenska Bistrica.«

O tej temi smo lahko pred tem brali že v dveh prispevkih v Večeru iz druge polovice lanskega leta, ki ju je pripravil Zdenko Kodrič:

Bencin na zajetju pitne vode
V Šikolah bencinska črpalka v neposredni bližini vodnega črpališča, ki ga upravlja bistriška komunala

Po besedah arheologov in podjetja Komunala Slovenska Bistrica bo v neposredni bližini črpališča pitne vode v Šikolah družba Engrotuš zgradila bencinski servis. Poslopje in druge objekte bodo zgradili menda še v tem letu, stali pa bodo v križišču cest Slovenska Bistrica-Ptuj-Rače-Šikole. Arheološka dela morajo končati do konca avgusta, kar pomeni, da bi servis lahko začeli graditi že septembra. Nadaljujte z branjem »

  • Share/Bookmark

2 odzivov

Feb 15 2011


Račan

Pošljite nam slike – vabilo vsem, ki vidite neurejenost Račkih ribnikov

Obrežje Račkih ribnikov je katastrofalno – zasuto je s “šutom”, gradbenimi odpadki, ki jih tja odlagajo brezvestni domačini, enako velja za bližnje gozdove in odpadke vseh vrst.

Zato se je porodila naslednja ideja: ob vašem obisku in sprehodu ob Račkih ribnikih ali v območju Krajinskega parka s fotoaparatom ali mobitelom poslikajte takšne “packarije”, mi pa jih bomo objavili na tej spletni strani.

Slike nam pošljite na naš naslov race.okolje@gmail.com.

Hvala, da ste pripravljeni pomagati ozaveščati okolico! Na ta način bomo tudi lažje pritiskali na občino, da kaj stori in izvede čiščenje. Prav tako je treba sprožiti pobudo, da se asfaltna cesta ob Račkih ribnikih zapre za avtomobilski promet!

  • Share/Bookmark

2 odzivov

Feb 09 2011


Račan

Župan Rač misli, da v primeru požara nima pristojnosti

Bi moral, če pride do ekološke nesreče v Račah, rački župan kaj storiti ali sedeti križem rok? Če ga vprašate, on misli, da ne rabi storiti ničesar! Slabo se piše prebivalcem Rač! Že novinarka oddaje Preverjeno mu je  pokazala, da je to njegova odgovornost in poveljnika civilne zaščite – tako piše v občinskih načrtih! Članek v Žurnalu 9. januarja 2011:

Jaz, ki sem bil takrat bolan doma, nisem naredil vsega? V redu!” se je Branko Ledinek, župan Občine Rače – Fram, odzval na kazensko ovadbo, ki jo je zoper njega na okrožno državno tožilstvo podala Ekološka iniciativa Rače. Ta mu namreč očita, da ob požaru in eksplozijah, ki so sledile v sežigalnici fitofarmacevtskih sredstev Pinusa v Račah oktobra, ni storil vsega, kar je potrebno.

Moral bi obvestiti javnost
“V statutu občine jasno piše, da mora ta skrbeti za varnost in zaščito ob nesrečah ter organizirati obveščanje. Župan ni obvestil niti bližnje šole in vrtca,” pravi Marjan Lah, predsednik iniciative, ki je decembra sicer podala kazensko ovadbo tudi zoper odgovorno osebo v podjetju Pinus. “Ali občina gasi in obvešča? V Mariboru v primeru požara tudi ne kličejo občine, ampak center za obveščanje,” se brani Ledinek in dodaja, da “v primeru velike nesreče” objavijo tudi posebno telefonsko številko, kar takrat ni bilo potrebno.

“Nikakor ni šlo za nedolžen požar, kar potrjujejo tudi dokazi spremljanja emisij v zraku, ki so še tri ure po dogodku v okolju zaznala rakotvorne snovi,” odgovarja Lah. Do danes so preiskavo požara, ki je nastal zaradi napake na ventilatorju, končali tudi policisti. Ti so podali zgolj poročilo pristojnemu državnemu tožilstvu, saj podlage za kazensko ovadbo ni bilo.

Ukinjajo proizvodnjo?
Kot smo neuradno izvedeli, pa namerava Pinus ukiniti proizvodnjo v Račah in tovarno biodizla prodati Petrolu. Tega nam sicer včeraj zaradi dopusta Andreja Andoljška, predsednika uprave v Pinusu, niso želeli ne potrditi ne zanikati, prav tako odgovorov nismo prejeli iz Petrola. Nedosegljiv pa je bil tudi Boris Brodej, sindikalist v podjetju.

  • Share/Bookmark

Še brez komentarjev.

Feb 04 2011


Račan

Gnojenje njiv in inšpekcijska služba

Prejeli smo: neodgovoren živinorejec iz Rač krši uredbo o gnojenju travnatih površin v
zakonsko prepovedanem terminu,potrebne bodo sankcije inšpekcijskih služb. Iz slik je razvidno, za katero njivo gre.

  • Share/Bookmark

En odziv

Feb 04 2011


Račan

Kazenska ovadba zoper župana občine Rače-Fram

REPUBLIKA SLOVENIJA

OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU

Ulica talcev 24

2000   MARIBOR

Zadeva:   Kazenska ovadba

Spoštovani,

podajamo kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neodvrnitve nevarnosti po 323. členu KZ-1 oziroma katerega koli drugega kaznivega dejanja po KZ-1, zoper osumljenega župana Občine Rače-Fram Branka LEDINEK, Grajski trg 14, Rače, oziroma zoper druge z njim povezane pravne in fizične osebe, ki naj bi ga storili s tem, da dne 14.10.2010 ob požaru in eksplozijah, ki so sledile v sežigalnici Pinus TKI d.o.o. v Račah, ni storil vsega, kar je potrebno, da se odvrne ekološka nesreča, ali kakšna druga nevarnost za življenje in zdravje ljudi ali za čezmerno obremenitev okolja ali za premoženje večje vrednosti, čeprav bi to lahko storil brez nevarnosti zase ali za koga drugega.

Obrazložitev:

Dne 14.10.2010 ob 11.45 uri je po informacijah predstavnika Pinusa v obratu sežigalnice Pinus TKI d.o.o. prišlo do požara in več zaporednih eksplozij zunaj kontroliranega območja sežigalnice pri sežigu poliuretanov oz. nenevarnih plastičnih mas, kot navaja predstavnik Pinus-a g. Andolšek. V času navedenega požara se je v neposredni bližini omenjenega podjetja v prostorih osnovne šole in vrtca  Rače nahajalo približno 400 otrok, katerih pa o nevarnosti ni nihče obvestil. Iz poročila Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, Inštituta za varstvo okolja, ki je na kraj nesreče zaradi nevarnosti uhajanja škodljivih snovi  poslal ekipo MEEL, ki si je pogorišče ogledala, pridobila informacije o okoliščinah in obsegu požara ter odvzela vzorce zraka, vode iz ribnika in tal, je razvidno, da je požar izbruhnil na dozirnem sistemu v peči, ko so dozirali v peč pršilke, napolnjene z delno predpolimeriziranim uretanom in poliolom. Požar je  zajel sam dozirni sistem in prostor, kjer pripravljajo vložke odpadkov za doziranje v peč. Dim, ki se je tvoril med požarom, se je dvigal pod strop  sežigalnice in od tam v zrak. Požar so pogasili po približno pol ure.

V zvezi s sproščanjem nevarnih snovi v okolje, je MEEL analize odvzetih  vzorcev zraka usmeril na tiste parametre, ki se sproščajo pri nekontroliranem  izgorevanju gorljivih snovi, še posebej poliuretanov. Vzorce zraka je MEEL odvzel približno tri ure po izbruhu požara. V vzorcu zraka iz pogorišča  niso detektirali ogljikovega monoksida in cianovodika, ki se lahko sproščata med nekontroliranim zgorevanjem poliuretanov. Od organskih  spojin so detektirali v sledovih (nekaj mikrogramov/m3) toluen, stiren, ksilene, dimetilacetamid, fenol in benzmetanol. Na osnovi izvedenih analiz pa so ocenili, da v zraku ni več nevarnih spojin, ki bi lahko vplivale na zdravje ljudi in okolje. Kriminalistom so  sporočili, da na pogorišče lahko vstopajo brez opreme za zaščito dihal.

Ravnatelj OŠ Rače je v oddaji Preverjeno dne 04.01.2011 povedal, da je bil o dogodku, ki se je zgodil v podjetju Pinus, obveščen šele s strani staršev in ne s strani občine Rače – Fram,  kot v takih primerih  to določa  Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina, ki jo zastopa župan, o nastalem dogodku  ni obveščala niti šole, vrtca in tudi ne občanov. Iz objavljene oddaje Preverjeno na POP TV pa je razvidno, da omenjeni župan svoje odgovornosti in obveznosti do lokalne skupnosti v navedenih situacijah sploh ne pozna.

Ker obstaja utemeljen sum, da je župan Občine Rače-Fram Branko LEDINEK storil kaznivo dejanje z opustitvijo ukrepov, ker ni storil vsega, kar je potrebno, da se odvrne ekološka nesreča ali kakšna druga nevarnost za življenje in zdravje ljudi, kot mu to narekuje Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, menimo, da obstaja zadostna podlaga, da se zoper navedeno odgovorno osebo oziroma zoper druge z njim povezane pravne in fizične osebe uvede predkazenski in kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja neodvrnitve nevarnosti po 323. členu KZ-1 oziroma katerega koli drugega kaznivega dejanja po KZ-1.

V ta namen pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu predlagamo, da zbere vse dokaze za zgoraj navedene trditve in da po pridobitvi zadostnih dokazov zoper odgovorne uvede kazenski postopek.
S spoštovanjem,

EKOLOŠKA INICIATIVA RAČE

Za:Marjan LAH

Preberite še:

http://race.blog.siol.net/2010/10/14/eksplozija-in-pozar-v-pinusu-prebivalci-prestraseni-obcina-molci/

http://race.blog.siol.net/2010/12/22/da-je-zupan-rac-na-strani-tovarne-in-ne-ljudi-ni-dopustno/

http://race.blog.siol.net/2011/01/13/pinus-in-pozar-moramo-vedeti-kaj-gori-da-znamo-gasiti/

http://race.blog.siol.net/2011/01/09/v-oddaji-preverjeno-o-pozarni-varnosti-v-pinusu/

  • Share/Bookmark

Še brez komentarjev.