Apr 07 2011

Račan

Nezaupanje v Račah narašča

Članek Borka de Cortija v reviji EOL (Zelena Slovenija), klikni tukaj:

Največja skrb so naši otroci, menijo v Ekološki iniciativi Rače, in če bi imeli denar, bi naročali vzorce zraka, zemlje in vode v kraju, kjer je Pinus Rače, tovarna kemičnih izdelkov, s sežigalnico. Kajti njihovim zagotovilom, da je vse v redu in v skladu z zakoni, ne verjamejo, čeprav imajo zelo pogoste in nenapovedane inšpekcijske preglede. Nezaupanje v okolju narašča. Ekološka iniciativa je zoper družbo Pinus vložila ovadbo na okrožno državno tožilstvo.

Osnovno vodilo, ki nam omogoča uspešno poslovanje, so kakovostni medčloveški odnosi, piše na spletni strani tovarne kemičnih izdelkov Pinus iz Rač, kar najbrž drži v odnosih do zaposlenih in občine Rače-Fram. Vsekakor pa to ne drži za odnose med vodstvom tovarne in Ekološko iniciativo Rače, kjer še niso ustvarili takšnega odnosa, ki bi temeljil na zaupanju, odkritosti in povezanosti, od česar bi največ pridobili krajani Rač, Frama in okoliških krajev. Takšnega zaupanja ni mogoče zgraditi čez noč ali v treh mesecih, kolikor obstaja ekološka iniciativa, vendar se bo kazalo za to potruditi na obeh straneh.

»Interes kapitala ne more nadvladati varnosti naših otrok v šoli in vrtcu nedaleč stran od tovarne,« poudarjajo v ekološki iniciativi, kjer sta gonilni sili Marjan Lah in Mateja Pigner Perko, ki stanuje blizu tovarne. »Spomladi in poleti so tako močni izpusti iz Pinusa, da ne morem spati pri odprtem oknu,« pravi. Z ekološkimi problemi v kraju, predvsem v okviru Nature 2000, se ukvarja že dlje časa. Seveda se ne pritožuje sama, ampak je nezadovoljnih v kraju veliko ljudi, za odgovorne v Pinusu pa pravijo, da menda nihče od njih ne živi v kraju, kjer je tovarna.

Marjan Lah je na vprašanje, koliko članov ima Ekološka iniciativa Rače, odgovoril, da imajo največ privržencev iz vrst staršev šolskih in predšolskih otrok, vendar se ne preštevajo. Informacije o požaru, ki je bil v Pinusu 14. oktobra letos okoli poldneva, so začeli zbirati, ker šola ni imela nobenih informacij o požaru in njegovem vplivu na okolje. Pozneje so sicer priznali, da so v informacijskem pogledu zatajili, vendar tudi v ekološki iniciativi niso prejeli odgovorov od Pinusa. Odzivali se niso niti na elektronsko pošto, zato so menili, da gre za aroganco in njihovo stališče, da jim je dovoljeno vsakršno ravnanje za tovarniško ograjo.

Pri požaru je zaradi tehnične napake na ventilatorju med polnjenjem ene od peči prišlo do vžiga okoli sto kilogramov plastičnih odpadkov, vendar ni bilo onesnaženja okolja, kar tudi dokazujejo izsledki preiskave požara v sežigalnici, so povedali v Pinusu. Ker je imela ekološka iniciativa glede tega pomisleke, smo se obrnili na tiskovnega predstavnika Policijske uprave Maribor, Bartola Lampreta, ki je odgovoril, da so policisti zbirali obvestila o požaru. Ker ni bilo podlage za kazensko ovadbo, so v skladu z določili zakona podali poročilo pristojnemu državnemu tožilstvu.

Skupni ogled emisij
Na vprašanje, kaj so storili, da do takšnih izrednih dogodkov ne bi več prišlo, so v Pinusu odgovorili, da so sprejeli in izvedli dodatne tehnično-organizacijske ukrepe. Z njimi še bolj podrobno nadzirajo emisije v okolje in povečujejo varnost delovanja podjetja. Branko Ladinek, župan občine Rače-Fram, in Andrej Andoljšek, direktor Pinusa, s sodelavci so si ogledali, kako občani Črne vsakodnevno spremljajo kakovost ozračja na zaslonu pri vhodu v občinsko poslopje. Merilnik sta nabavili družbi TAB Mežica in MPI Reciklaža, da se v okolju ne bi porajali dvomi ali drugačna mnenja o delovanju tovarn. Občani se lahko sami prepričajo o meritvah zraka, družbi pa sta s tem pokazali, da delujeta razvidno. V Pinusu pravijo, da so že za podoben sistem, ki ga nameravajo sofinancirati, pričeli zbirati ponudbe za izvedbo. Župan Branko Ladinek meni, da se bodo morali dogovoriti, kaj bodo merili, ekološka iniciativa pa, da je predlog za takšne meritve dala občina. Sami bi, če bi imeli denar, pregledali vzorce zraka, zemlje in vode.

»Če nam ne boste odkrito povedali, kaj se dogaja v tovarni, od prostovoljnih gasilcev ne bom zahteval, naj gredo na kraj nesreče in nosijo glavo naprodaj. Moramo vedeti, kaj gori, da vemo, kako gasiti,« je po požaru v Pinusu dejal poveljnik občinskega gasilskega poveljstva, Miran Predikaka, na eni od občinskih sej občine Rače-Fram, kjer je bil tudi direktor Pinusa s sodelavci. Konec novembra so imeli prostovoljni gasilci štirih društev, Rače, Fram, Podova in Gorica, v tovarni kemičnih izdelkov usposabljanje, kjer so se seznanili z nekaterimi podrobnostmi v primeru požara.

Člani Ekološke iniciative Rače so mariborskemu okrožnemu tožilstvu podali ovadbo zoper odgovorno osebo in družbo Pinus, ki je v lasti družbe RAM Invest, ta pa je v popolni lasti Igorja Pogačarja, zaradi domnevne storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. To se ni nanašalo na oktobrski požar, temveč na dogodek iz leta 2008 pri izpuščanju odplak v krajevno čistilno napravo. V Pinusu so za ovadbo neuradno izvedeli iz časnikov. V raško biološko čistilno napravo se iz Pinusa odvajajo predhodno kemično in fizikalno obdelane odpadne vode iz tovarniške interne čistilne naprave. Leta 2008 so se res pojavile težave, menijo v Pinusu, ko so bile občasno v določenih urah presežene izmerjene vrednosti, vendar dnevnih povprečij, kar je merilo, niso presegali.

Pinus se ukvarja z enako dejavnostjo kot pred tremi leti, ko je Pogačarjevo podjetje odkupilo družbo v Račah od Darka Horvata, ki že nekaj let živi v Londonu. Glavni posel je proizvodnja in distribucija sredstev za varovanje rastlin, proizvodnja biodizla, storitve logistike, skladiščenje in sežig odpadkov. V Pinusu TKI je na lokaciji Rač zaposlenih 130 ljudi, v celotni družbi 180. Število zaposlenih se v zadnjih dveh letih ni bistveno znižalo, so pa naredili nekaj kadrovskih prerazporeditev.

Tehnologija sežigalnice je nova
V Pinusu na vprašanje, kako sodelujejo z občino, odgovarjajo, da je sodelovanje z občino Rače-Fram zelo dobro in transparentno. Nova tovarna biodizla je zgrajena posebej in ločena na površini 1,5 hektarja znotraj podjetja Pinus, ki se razprostira na površini okoli 15 hektarjev. Podobno sežigalnico, kot je v Račah, ima tudi Lek v Lendavi. Tehnologija sežigalnice v Pinusu je nova in je vsakoletno ustrezno vzdrževana, nadgrajevana ter prenovljena glede na zahtevano evropsko zakonodajo. Sistemi za varovanje okolja (filtri, posebni pralniki dimnih plinov, trajne meritve emisij v okolje itd.) so modernizirani, avtomatizirani in niso potrebni zamenjave ali dodatne prenove.

Sežigalnica je namenjena odstranjevanju (sežigu) odpadkov, ki nastanejo zaradi dejavnosti družb skupine Pinus, odstranjujejo pa tudi odpadke drugih podjetij (pogodbeno ali naročniško). Sežigalnica dnevno s sežigom odstranjuje okoli 12 ton, mesečno okoli 300 ton in letno okoli 3.200 ton različnih vrst odpadkov. Odpadki za sežig so nevarni in nenevarni. Med nevarne odpadke sodijo odpadna topila, odpadne barve in laki, odpadni mulji barv in lakov, odpadna papirnata, plastična in kovinska embalaža, odpadne zaoljene krpe, odpadna kozmetika in odpadna sredstva za varstvo rastlin. Nenevarni odpadki so odpadne palete, odpadna kartonska embalaža, odpadna plastika, odpadne prašne barve, plenice in zdravila.

Inšpekcijski pregledi so nenapovedani in zelo pogosti. Za svojo dejavnost potrebujejo namensko okoljevarstveno (IPPC) dovoljenje, ki se obnavlja vsakih deset let. Opravljajo redne monitoringe emisij v okolje, nadzor vseh izpustov v okolje pa je predpisan v okoljevarstvenem dovoljenju. Zakonodajno so zavezani, da rezultate nadzora izpustov v okolje redno posredujejo ministrstvu za okolje in prostor, ki je izdalo dovoljenje. Zagotavljajo, da občino redno obveščajo o meritvah ali opravljenih monitoringih emisij v okolje, vendar je zaradi zahtevnosti za pravilno razumevanje potrebna ustrezna usposobljenost oseb.

  • Share/Bookmark

Še brez komentarjev.
Trackback naslov | RSS Komentarjev

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !