Arhiv za September, 2011

Sep 22 2011


Račan

Prihodnost Rač: zakaj nas ne zanima naše zdravje in zdravje naših otrok?

Župan Rač Branko Ledinek je zaskrbljen nad novicami o novem lastniku Pinusa  - ki naj bi prišel iz Indije.

Ali bodo pri dejavnosti, ki naj bi jo opravljal v Račah, prevladale indijske ekološke norme ali evropske oziroma slovenske? se sprašuje Ledinek.

Iz članka smo zvedeli informacijo, da ima Pinus dolgove do občine. Da se vodstvo Pinusa izogiba občini Rače Fram in da je ne obvešča o nenehnih menjavah vodstva, ki niso nič dobrega. Slabe novice.

Posebno vprašanje  je, kaj si lahko obetajo male in ekološko ranljive Rače proti velikim Indijcem. Zakaj imajo multinacionalke interes priti v male Rače? Da bodo zastonj delile bonbončke? Da bodo udejanjali ekološke tehnologije in lepo skrbeli za okolje? Ne bodite smešni! Samo profit je lahko tisti, ki jih vleče sem. Kako pa se dela profit? Kam pa se selijo s proizvodnjo če ne tja, kjer so dobre možnosti za zaslužek in lukničava ekološka zakonodaja!

Rače so ogrožene. Osnovna šola in vrtec stojita le streljaj od Pinusa in sežigalnice nevarnih odpadkov. Česa takega v svetu ne boste videli, tudi v Sloveniji ne. Rače so unikum. Najprej so ogroženi naši otroci, potem prebivalstvo ožje regije. Vsi plačujemo davek nespameti, da so sežigalnico postavili v centru kraja (da o Pinusovi dejavnosti ne govorimo). Obstaja izdelana študija o umrljivosti in vrstah obolenj v kraju? Ekološka iniciativa Rače je na to že opozorila.

Smrad in poseben vonj v centru Rač sta dobro znana prebivalcem kraja. O čudnih izpustih v zrak ponoči je pisal že priznani ekolog Anton Komat in mi smo poročali.

Koliko bodo čez nekaj let vredne cene naših nepremičnin? O tem se pa ne govori na glas. Realno je, da bodo po prihodu v ekološko preobremenjene Rače še bolj padle in tudi prišlekov več ne bo. Če bodo Rače zaslovele kot novi Lafarge v Trbovljah, če bodo začele sežigati nevarne odpadke še od drugod bodo postale mesto duhov in mesto obolelih.

Najhujša ob tem je pasivnost in neaktivnost krajanov. Tiho so. Vsak dan. Če jih že njihovo zdravje ne zanima, če jih ne zanima in koliko let jih še čaka, bi lahko vsaj malo pomislili na svoje otroke in jim privoščili najboljše! Pa tudi tega ne storijo. Naj se zgledujejo po iniciativi iz Trbovelj in Urošu Macerlu! Vse odlagajo na nekaj posameznikov – naj se oni borijo. Naj se borijo ekološka združenja namesto nas. Mi nimamo časa, mi smo v službi. Kako nespametno razmišljanje. Kratkovidno!!! Če ne bodo vzeli svojih življenj v roke, jih bodo pa drugi! Tisti, ki ljubijo profit. Tisti, ki ljubijo nespametne in lahkoverne krajane, ki so radi tiho. Take imajo zelo radi. Najrajši.

  • Share/Bookmark

6 odzivov

Sep 19 2011


Račan

Župana Rač je strah Indijcev, ki prihajajo v Pinus

Delo, petek, 16.9.2011, Urban Červek, Miha Rubin:

Menjava vodstva v Tovarni kemičnih izdelkov iz Rač
Svetelšek ni več direktor Pinusa

Njegov odhod je še povečal negotovost  Župan Ledinek: Bodo pri dejavnosti, ki naj bi jo opravljali v Račah, prevladale indijske ekološke norme ali evropske oziroma slovenske?  Novi predsednik uprave je Igor Stojanovski

Maribor  Lastnik kemične tovarne Pinus iz Rač Igor Jurij Pogačar je včeraj za Delo potrdil, da Aleksander Svetelšek ni več predsednik uprave omenjenega podjetja. Povedal je, da sta se s Svetelškom sporazumno razšla, razloga za to pa ni izdal. Odhod Svetelška, ki je ta položaj zasedel šele pred dobrimi tremi meseci, je v lokalni skupnosti povzročil dodatno negotovost med pričakovanjem novega strateškega lastnika Pinusa, domnevno iz Indije. Domačini se namreč bojijo večjega onesnaževanja okolja.
         S to kadrovsko spremembo uradno nismo bili seznanjeni, je povedal župan občine Rače – Fram Branko Ledinek, a se je, kot je dodal, vedelo, da Aleksander Svetelšek odhaja iz Pinusa, saj občina z upravo pod njegovim vodstvom že nekaj časa več ni imela nobenih stikov. Ali jim je znano, zakaj se je moral direktor po komaj treh mesecih in pol posloviti z vodilnega položaja v Pinusu, tovarni kemičnih izdelkov (TKI)? Ne. Dvakrat sva se srečala, zelo korektno nam je predstavil svoje načrte in cilje, potem pa mesec dni ni bilo nobenih stikov. Pinus ima še en odprt dolg do občine. Dogovorili smo se, da bi to uredili do septembra, pa se ni izšlo, je dejal Ledinek.
         Pri tem je župan tudi izrazil zaskrbljenost zaradi govoric o novem strateškem partnerju iz Indije. Ali bodo pri dejavnosti, ki naj bi jo opravljal v Račah, prevladale indijske ekološke norme ali evropske oziroma slovenske? se sprašuje Ledinek.
         Svetelškov odhod ne bo spremenil načrtovanega razvoja Pinusa, ki je, kot je znano, pred reorganizacijo, je včeraj za Delo povedal Pogačar. Razlogov za Svetelškov odhod Pogačar ni hotel podrobneje pojasniti, povedal je le, da sta se sporazumno razšla, in poudaril, da so že našli kakovostno nadomestilo; predsednik uprave je postal Igor Stojanovski, doslej v Pinusu izvršni direktor za komercialo, član uprave pa David Kos, ki je bil član uprave že pod vodstvom Svetelška. Imena bodočega strateškega partnerja Pogačar ni hotel razkriti, češ, da ga k temu zavezuje pogodbeno določilo o tajnosti. Bo pa to sporočil takoj, ko bo vstop novega partnerja dokončno potrjen, je dejal.
         Znano je, da je že nekaj časa na prodaj Pinusova sežigalnica, stoodstotni lastnik podjetja Igor Jurij Pogačar pa zdaj ponuja še njegovo maloprodajno mrežo trgovin Aropi v Sloveniji ter Pinus Plus, Pinus Pro in Pinus Agro na območjih nekdanje Jugoslavije. Po neuradnih informacijah so se za odkup sežigalnice za ceno okrog šest milijonov evrov ogreli družbe Saubermacher, Mol, Petrol, švicarski in kitajski podjetneži, v zadnjem času pa so vse glasnejše informacije, da v Pinus TKI prihajajo Indijci; menda tamkajšnja fitofarmacevtska multinacionalka.

  • Share/Bookmark

En odziv

Sep 01 2011


Račan

Obvestilo o prepovedi lova na območju Krajinskega parka Rački ribniki – Požeg

Bliža se lovna doba na raco mlakarico (v času od 01.09. – 15.01.), zato vas želimo ponovno obvestiti o prepovedi lova na raco mlakarico na območju Krajinskega parka Rački ribniki – Požeg.  Lov na tem področju je prepovedan z Medobčinskim uradnim vestnikom št. 17/1992. Rački ribniki so po zgoraj omenjenem odloku še dodatno zavarovani kot ornitološki naravni spomenik. Za navedene ribnike, zraven ostalih predpisov, navedenih v MUV,  velja še varstveni režim za zoološko naravno dediščino, ki pravi, da je lov na živali prepovedan (MUV št. 17/1992, stran 412, točka 9, druga alineja), citat: »prepovedano je loviti, nabirati, preganjati in uničevati živali«. Prav tako se je po omenjenem odloku »prepovedano približevati gnezdiščem ter prostorom, kjer se živali zadržujejo, hranijo in razmnožujejo« (str. 412-413, točka 9, četrta alineja). Prav tako je LZS že dne 08.09.2009, št. dokumenta: LZS/934, LD Rače izdala pravno mnenje, da za lov na zavarovanih območjih ni pravne podlage.

Prepoved lova velja tudi za akumulacijsko jezero Požeg (zgoraj omenjeni MUV (17/1992), citiram: »Na območju akumulacije Požeg ni dovoljeno loviti, preganjati in uničevati prostoživeče ptice« (str. 382, 4. odst., prva alineja).

Ker smo bili v zadnjem letu priča le enemu nedovoljenemu lovu na raco mlakarico (lov je oktobra 2010 izvajal lovec posameznik na jezeru Požeg)  in smo mnenja, da  Lovski družini Rače in Polskava  nista bili neposredno povezani z dogodkom ter da je šlo za samovoljno dejanje lovca posameznika, smo prepričani, da do kršitev letos ne bo prišlo. Kljub temu pa apeliramo na starešine lovskih družin, da poučijo svoje člane o pravilih lova, o prepovedi lova na zavarovanih območjih ter da upoštevajo Etični kodeks slovenskih lovcev.

Lepo pozdravljeni!

EKOLOŠKA INICIATIVA RAČE

Mateja PIGNER – PERKO

  • Share/Bookmark

Še brez komentarjev.

Sep 01 2011


Račan

V PINUS Rače prihajajo Indijci, ki bodo verjetno na veliko sežigali

Strahovi Račanov so lahko zdaj upravičeno veliki, pa še cementarno Lafarge so zaprli. Kaj bodo v malem PINUS Rače delali veliki in oddaljeni Indijci, si lahko mislimo…Nič lepega… Kovali dobičke na račun ekološkega ogrožanja prebivalcev, tako kot Francozi v Lafargu. Stopimo skupaj!

Večer, petek, 26.8.2011, stran 11

V Pinus prihajajo Indijci

Stabilnost Pinusa TKI iz Rač, ki po sežigalnici ponuja še svojo maloprodajno mrežo, naj bi zagotovil indijski fitofarmacevtski partner
Potem ko je bila najprej naprodaj sežigalnica tovarne kemičnih izdelkov Pinus iz Rač, stoodstotni lastnik Pinusa Igor Jurij Pogačar zdaj ponuja (še) svojo maloprodajno mrežo Aropi v Sloveniji in Pinus Plus, Pro in Agro na območjih bivše Jugoslavije. “Pogovarjamo se o vstopu strateškega partnerja, ki bo Pinusu zagotovil dolgoročno stabilno poslovanje,” je povedal Pogačar. Več informacij zaradi zavez do partnerja za zdaj ne želi razkriti. A naši zanesljivi viri zatrjujejo, da v raško podjetje prihajajo Indijci. V kakšnem obsegu in za kakšno vrednost, ostaja za tesno zaprtimi vrati. Znano je le, da bo indijska fitofarmacevtska multinacionalka, ki menda v Sloveniji išče trg, kapitalsko okrepila Pinus.
         Da naj bi prodaja sežigalnice zastala ali celo padla v vodo, je Pogačar včeraj odločno zanikal. O nameri, da prodajajo Pinusovo sežigalnico, je v začetku leta spregovoril bivši direktor kemične tovarne Andrej Andoljšek, zdaj član uprave kranjske Save. Že takrat je priznal, da bi kupnino usmerili v rastoče dejavnosti in v zmanjšanje obveznosti do bank, ker ima družba 25 milijonov evrov bančnih posojil. Skupina Pinus TKI vse od leta 2007, ko jo je začel obvladovati Pogačar, posluje z izgubo, ki je lani znašala skoraj pol milijona evrov, finančni dolg je narasel na skoraj 43 milijonov evrov. Med hčerinskimi družbami je pozitivno posloval le Aropi. Andoljšek se je v prvih letošnjih mesecih pogajal s štirimi interesenti. Po neuradnih informacijah naj bi se za odkup sežigalnice v višini okoli šest milijonov evrov zanimale družbe Saubermacher, Mol, Petrol, švicarski in kitajski podjetneži, a z njimi v pol leta očitno dlje od pogovorov posel o termični obdelavi odpadkov ni stekel. Ker Pogačar poudarja, da “absolutno ne drži, da za sežigalnico ni zanimanja”, lahko sklepamo, da jo bodo morda prevzeli prav skrivnostni Indijci.
         Iz odgovora, ki ga je v imenu predsednika uprave Pinusa TKI Aleksandra Svetelška posredovala agencija za svetovanje v komuniciranju in trženju, se da razbrati, da podjetje svojo dejavnost preusmerja in koncentrira na proizvodnjo kemičnih izdelkov in proizvodnjo biodizla v hčerinski družbi Bio goriva, katere 25-odstotni solastnik je Petrol. “Ena od večjih poslovnih bank je potrdila podporo finančni konstrukciji projekta Bio goriva, sicer pa prodajane aktivnosti potekajo v skladu z načrti. Količinske parametre na nekaterih segmentih tudi nekoliko presegamo. To pa zapletenega in likvidnostno problematičnega položaja, ki je tako značilen za poslovno okolje družbe Pinus, še ne izboljšuje na kratek rok,” so težko finančno sliko pred kratkim predstavili Svetelškovi svetovalci. Po javno dostopnih evidencah ima Pinus TKI od torka blokiranih pet od osmih transakcijskih računov, vendar lastnik zagotavlja, da podjetje nima nikakršnih težav z likvidnostjo. Blokade naj bi nastale zaradi administrativne napake ene od bank, so naknadno sporočili iz računovodstva. Pogačar nasprotuje tudi navedbam nekaterih medijev, da naj bi Svetelška zaradi nesoglasij že dal na čevelj, četudi je na čelu Pinusove uprave šele od junija. “Menjava ni predvidena,” je izjavil. Je pa zanimivo, da se informacij pri nekdanjem petrolovcu Svetelšku sploh ne da preveriti. Z njim neposrednega stika sploh ni mogoče vzpostaviti že dlje časa. Zanj odgovarjajo različni svetovalci ali lastnik.

  • Share/Bookmark

Še brez komentarjev.