Arhiv za kategorijo 'Okolje'

Mar 11 2011


Račan

Rački ribniki in smetišče – sramota za Rače

Veliki ribnik v sklopu treh ribnikov (Mali, Veliki, Gajič), ki bi morali krasiti Rače in Krajinski park Rački ribniki, kjer se tudi nahajajo, so “opremljeni” z obrežjem ali nabrežjem, kakršnega vidimo na sliki. Slike so nam poslali na prošnjo na tem blogu. Sprašujemo občino, kdaj bo sanirala obrežje svojega krajinskega parka? Sramota – pozivamo vse Račanke in Račane, da kličejo na številko 113 in da izvedejo pritisk na občino Rače Fram. Krajinski park kot odlagališče odpadkov? Zadnja stvar, ki nam lahko pade na pamet. Dajmo se zresniti! Preganjajmo brezvestneže!

 • Share/Bookmark

En odziv

Mar 11 2011


Račan

Rački ribniki in brezvestnost

Slika, ki smo jo prejeli, je narejena v osrčju Krajinskega parka Rački ribniki, na južni strani ob železnici. Sramota. Čakamo, kdaj bo občina kot upravljalec parka počistila nesnago. Vsem, ki storilce brez vesti ujamejo na delu, svetujemo klic na številko 113m, slikanje območja in ovadbe.

 • Share/Bookmark

Še brez komentarjev.

Feb 16 2011


Račan

Račanom bi na vodovarstvenem območju zgradili bencinski servis

Kaj bo storila občina Rače-Fram, da zaščiti šikolske vodnjake, iz katerih pijejo vodo tudi Račani? Povzemamo bo zapisu Zvezdne doline. Že nekaj časa se govori, da bi naj podjetje Engrotuš v Šikolah, v križišču cest Slovenska Bistrica-Ptuj-Rače-Šikole, v neposredni bližini vodovarstvenega območja, gradilo bencinsko črpalko. Na predzadnji seji sveta občine Kidričevo je glede tega gospod Milan Strmšek vprašal: »glede gradbenega dovoljenja za investitorja v Šikolah, blizu vodovarstvenega območja. Vemo, da je ena faza že potekala, in sicer so arheologi svoje delo opravili. Nedopustno je, da se v bližini 200m od vodovarstvenega območja zgradil bencinska črpalka.« Odgovor g. Herberta Glaviča je bil naslednji: »Gradbeno dovoljenje za bencinski servis je v pridobivanju. Vloga še ni bila dana na Agencijo RS za okolje za izdajo vodnega soglasja za nameravani poseg. Projekt je potrebno še popraviti glede na zahteve iz projektnih pogojev, ki jih je dala agencija in Komunala Slovenska Bistrica.«

O tej temi smo lahko pred tem brali že v dveh prispevkih v Večeru iz druge polovice lanskega leta, ki ju je pripravil Zdenko Kodrič:

Bencin na zajetju pitne vode
V Šikolah bencinska črpalka v neposredni bližini vodnega črpališča, ki ga upravlja bistriška komunala

Po besedah arheologov in podjetja Komunala Slovenska Bistrica bo v neposredni bližini črpališča pitne vode v Šikolah družba Engrotuš zgradila bencinski servis. Poslopje in druge objekte bodo zgradili menda še v tem letu, stali pa bodo v križišču cest Slovenska Bistrica-Ptuj-Rače-Šikole. Arheološka dela morajo končati do konca avgusta, kar pomeni, da bi servis lahko začeli graditi že septembra. Nadaljujte z branjem »

 • Share/Bookmark

2 odzivov

Feb 15 2011


Račan

Pošljite nam slike – vabilo vsem, ki vidite neurejenost Račkih ribnikov

Obrežje Račkih ribnikov je katastrofalno – zasuto je s “šutom”, gradbenimi odpadki, ki jih tja odlagajo brezvestni domačini, enako velja za bližnje gozdove in odpadke vseh vrst.

Zato se je porodila naslednja ideja: ob vašem obisku in sprehodu ob Račkih ribnikih ali v območju Krajinskega parka s fotoaparatom ali mobitelom poslikajte takšne “packarije”, mi pa jih bomo objavili na tej spletni strani.

Slike nam pošljite na naš naslov race.okolje@gmail.com.

Hvala, da ste pripravljeni pomagati ozaveščati okolico! Na ta način bomo tudi lažje pritiskali na občino, da kaj stori in izvede čiščenje. Prav tako je treba sprožiti pobudo, da se asfaltna cesta ob Račkih ribnikih zapre za avtomobilski promet!

 • Share/Bookmark

2 odzivov

Feb 09 2011


Račan

Župan Rač misli, da v primeru požara nima pristojnosti

Bi moral, če pride do ekološke nesreče v Račah, rački župan kaj storiti ali sedeti križem rok? Če ga vprašate, on misli, da ne rabi storiti ničesar! Slabo se piše prebivalcem Rač! Že novinarka oddaje Preverjeno mu je  pokazala, da je to njegova odgovornost in poveljnika civilne zaščite – tako piše v občinskih načrtih! Članek v Žurnalu 9. januarja 2011:

Jaz, ki sem bil takrat bolan doma, nisem naredil vsega? V redu!” se je Branko Ledinek, župan Občine Rače – Fram, odzval na kazensko ovadbo, ki jo je zoper njega na okrožno državno tožilstvo podala Ekološka iniciativa Rače. Ta mu namreč očita, da ob požaru in eksplozijah, ki so sledile v sežigalnici fitofarmacevtskih sredstev Pinusa v Račah oktobra, ni storil vsega, kar je potrebno.

Moral bi obvestiti javnost
“V statutu občine jasno piše, da mora ta skrbeti za varnost in zaščito ob nesrečah ter organizirati obveščanje. Župan ni obvestil niti bližnje šole in vrtca,” pravi Marjan Lah, predsednik iniciative, ki je decembra sicer podala kazensko ovadbo tudi zoper odgovorno osebo v podjetju Pinus. “Ali občina gasi in obvešča? V Mariboru v primeru požara tudi ne kličejo občine, ampak center za obveščanje,” se brani Ledinek in dodaja, da “v primeru velike nesreče” objavijo tudi posebno telefonsko številko, kar takrat ni bilo potrebno.

“Nikakor ni šlo za nedolžen požar, kar potrjujejo tudi dokazi spremljanja emisij v zraku, ki so še tri ure po dogodku v okolju zaznala rakotvorne snovi,” odgovarja Lah. Do danes so preiskavo požara, ki je nastal zaradi napake na ventilatorju, končali tudi policisti. Ti so podali zgolj poročilo pristojnemu državnemu tožilstvu, saj podlage za kazensko ovadbo ni bilo.

Ukinjajo proizvodnjo?
Kot smo neuradno izvedeli, pa namerava Pinus ukiniti proizvodnjo v Račah in tovarno biodizla prodati Petrolu. Tega nam sicer včeraj zaradi dopusta Andreja Andoljška, predsednika uprave v Pinusu, niso želeli ne potrditi ne zanikati, prav tako odgovorov nismo prejeli iz Petrola. Nedosegljiv pa je bil tudi Boris Brodej, sindikalist v podjetju.

 • Share/Bookmark

Še brez komentarjev.

Feb 04 2011


Račan

Gnojenje njiv in inšpekcijska služba

Prejeli smo: neodgovoren živinorejec iz Rač krši uredbo o gnojenju travnatih površin v
zakonsko prepovedanem terminu,potrebne bodo sankcije inšpekcijskih služb. Iz slik je razvidno, za katero njivo gre.

 • Share/Bookmark

En odziv

Feb 04 2011


Račan

Kazenska ovadba zoper župana občine Rače-Fram

REPUBLIKA SLOVENIJA

OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU

Ulica talcev 24

2000   MARIBOR

Zadeva:   Kazenska ovadba

Spoštovani,

podajamo kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neodvrnitve nevarnosti po 323. členu KZ-1 oziroma katerega koli drugega kaznivega dejanja po KZ-1, zoper osumljenega župana Občine Rače-Fram Branka LEDINEK, Grajski trg 14, Rače, oziroma zoper druge z njim povezane pravne in fizične osebe, ki naj bi ga storili s tem, da dne 14.10.2010 ob požaru in eksplozijah, ki so sledile v sežigalnici Pinus TKI d.o.o. v Račah, ni storil vsega, kar je potrebno, da se odvrne ekološka nesreča, ali kakšna druga nevarnost za življenje in zdravje ljudi ali za čezmerno obremenitev okolja ali za premoženje večje vrednosti, čeprav bi to lahko storil brez nevarnosti zase ali za koga drugega.

Obrazložitev:

Dne 14.10.2010 ob 11.45 uri je po informacijah predstavnika Pinusa v obratu sežigalnice Pinus TKI d.o.o. prišlo do požara in več zaporednih eksplozij zunaj kontroliranega območja sežigalnice pri sežigu poliuretanov oz. nenevarnih plastičnih mas, kot navaja predstavnik Pinus-a g. Andolšek. V času navedenega požara se je v neposredni bližini omenjenega podjetja v prostorih osnovne šole in vrtca  Rače nahajalo približno 400 otrok, katerih pa o nevarnosti ni nihče obvestil. Iz poročila Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, Inštituta za varstvo okolja, ki je na kraj nesreče zaradi nevarnosti uhajanja škodljivih snovi  poslal ekipo MEEL, ki si je pogorišče ogledala, pridobila informacije o okoliščinah in obsegu požara ter odvzela vzorce zraka, vode iz ribnika in tal, je razvidno, da je požar izbruhnil na dozirnem sistemu v peči, ko so dozirali v peč pršilke, napolnjene z delno predpolimeriziranim uretanom in poliolom. Požar je  zajel sam dozirni sistem in prostor, kjer pripravljajo vložke odpadkov za doziranje v peč. Dim, ki se je tvoril med požarom, se je dvigal pod strop  sežigalnice in od tam v zrak. Požar so pogasili po približno pol ure.

V zvezi s sproščanjem nevarnih snovi v okolje, je MEEL analize odvzetih  vzorcev zraka usmeril na tiste parametre, ki se sproščajo pri nekontroliranem  izgorevanju gorljivih snovi, še posebej poliuretanov. Vzorce zraka je MEEL odvzel približno tri ure po izbruhu požara. V vzorcu zraka iz pogorišča  niso detektirali ogljikovega monoksida in cianovodika, ki se lahko sproščata med nekontroliranim zgorevanjem poliuretanov. Od organskih  spojin so detektirali v sledovih (nekaj mikrogramov/m3) toluen, stiren, ksilene, dimetilacetamid, fenol in benzmetanol. Na osnovi izvedenih analiz pa so ocenili, da v zraku ni več nevarnih spojin, ki bi lahko vplivale na zdravje ljudi in okolje. Kriminalistom so  sporočili, da na pogorišče lahko vstopajo brez opreme za zaščito dihal.

Ravnatelj OŠ Rače je v oddaji Preverjeno dne 04.01.2011 povedal, da je bil o dogodku, ki se je zgodil v podjetju Pinus, obveščen šele s strani staršev in ne s strani občine Rače – Fram,  kot v takih primerih  to določa  Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občina, ki jo zastopa župan, o nastalem dogodku  ni obveščala niti šole, vrtca in tudi ne občanov. Iz objavljene oddaje Preverjeno na POP TV pa je razvidno, da omenjeni župan svoje odgovornosti in obveznosti do lokalne skupnosti v navedenih situacijah sploh ne pozna.

Ker obstaja utemeljen sum, da je župan Občine Rače-Fram Branko LEDINEK storil kaznivo dejanje z opustitvijo ukrepov, ker ni storil vsega, kar je potrebno, da se odvrne ekološka nesreča ali kakšna druga nevarnost za življenje in zdravje ljudi, kot mu to narekuje Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, menimo, da obstaja zadostna podlaga, da se zoper navedeno odgovorno osebo oziroma zoper druge z njim povezane pravne in fizične osebe uvede predkazenski in kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja neodvrnitve nevarnosti po 323. členu KZ-1 oziroma katerega koli drugega kaznivega dejanja po KZ-1.

V ta namen pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu predlagamo, da zbere vse dokaze za zgoraj navedene trditve in da po pridobitvi zadostnih dokazov zoper odgovorne uvede kazenski postopek.
S spoštovanjem,

EKOLOŠKA INICIATIVA RAČE

Za:Marjan LAH

Preberite še:

http://race.blog.siol.net/2010/10/14/eksplozija-in-pozar-v-pinusu-prebivalci-prestraseni-obcina-molci/

http://race.blog.siol.net/2010/12/22/da-je-zupan-rac-na-strani-tovarne-in-ne-ljudi-ni-dopustno/

http://race.blog.siol.net/2011/01/13/pinus-in-pozar-moramo-vedeti-kaj-gori-da-znamo-gasiti/

http://race.blog.siol.net/2011/01/09/v-oddaji-preverjeno-o-pozarni-varnosti-v-pinusu/

 • Share/Bookmark

Še brez komentarjev.

Jan 29 2011


Račan

V Tušu v Račah zraven Pinusa diši…

»V vašem Tušu imate pa res vse čisto!« je rekel kupec prodajalki v Tušu.

»Hvala za kompliment!« je rekla prodajalka. »Kako ste pa to ugotovili?«

»Vsa hrana in pijača ima vonj po čistilih!«

»Motite se, to je od Pinusa!« je odgovorila prodajalka.

 • Share/Bookmark

En odziv

Jan 13 2011


Račan

Pinus in požar: moramo vedeti, kaj gori, da znamo gasiti

V reviji EOL je članek (tudi tukaj) o ekoloških dilemah Rač, sežigalnici, nevarnosti za okolje, skrbi za otroke, ki je manjša od interesov kapitala…:

Osnovno vodilo, ki nam omogoča uspešno poslovanje, so kakovostni medčloveški odnosi, piše na spletni strani tovarne kemičnih izdelkov Pinus iz Rač, kar najbrž drži v odnosih do zaposlenih in občine Rače-Fram. Vsekakor pa to ne drži za odnose med vodstvom tovarne in Ekološko iniciativo Rače, kjer še niso ustvarili takšnega odnosa, ki bi temeljil na zaupanju, odkritosti in povezanosti, od česar bi največ pridobili krajani Rač, Frama in okoliških krajev. Takšnega zaupanja ni mogoče zgraditi čez noč ali v treh mesecih, kolikor obstaja ekološka iniciativa, vendar se bo kazalo za to potruditi na obeh straneh.

»Interes kapitala ne more nadvladati varnosti naših otrok v šoli in vrtcu nedaleč stran od tovarne,« poudarjajo v ekološki iniciativi, kjer sta gonilni sili Marjan Lah in Mateja Pigner Perko, ki stanuje blizu tovarne. »Spomladi in poleti so tako močni izpusti iz Pinusa, da ne morem spati pri odprtem oknu,« pravi. Z ekološkimi problemi v kraju, predvsem v okviru Nature 2000, se ukvarja že dlje časa. Seveda se ne pritožuje sama, ampak je nezadovoljnih v kraju veliko ljudi, za odgovorne v Pinusu pa pravijo, da menda nihče od njih ne živi v kraju, kjer je tovarna.

Marjan Lah je na vprašanje, koliko članov ima Ekološka iniciativa Rače, odgovoril, da imajo največ privržencev iz vrst staršev šolskih in predšolskih otrok, vendar se ne preštevajo. Informacije o požaru, ki je bil v Pinusu 14. oktobra letos okoli poldneva, so začeli zbirati, ker šola ni imela nobenih informacij o požaru in njegovem vplivu na okolje. Pozneje so sicer priznali, da so v informacijskem pogledu zatajili, vendar tudi v ekološki iniciativi niso prejeli odgovorov od Pinusa. Odzivali se niso niti na elektronsko pošto, zato so menili, da gre za aroganco in njihovo stališče, da jim je dovoljeno vsakršno ravnanje za tovarniško ograjo.

Pri požaru je zaradi tehnične napake na ventilatorju med polnjenjem ene od peči prišlo do vžiga okoli sto kilogramov plastičnih odpadkov, vendar ni bilo onesnaženja okolja, kar tudi dokazujejo izsledki preiskave požara v sežigalnici, so povedali v Pinusu. Ker je imela ekološka iniciativa glede tega pomisleke, smo se obrnili na tiskovnega predstavnika Policijske uprave Maribor, Bartola Lampreta, ki je odgovoril, da so policisti zbirali obvestila o požaru. Ker ni bilo podlage za kazensko ovadbo, so v skladu z določili zakona podali poročilo pristojnemu državnemu tožilstvu. Nadaljujte z branjem »

 • Share/Bookmark

Še brez komentarjev.

Jan 09 2011


Račan

V oddaji Preverjeno o nevarnosti Pinusa

V zadnji oddaji Preverjeno je prišla na dan sramota, imenovana požarna in okoljska varnost v Račah. O nedavnem požaru smo že na široko pisali, prispevek Irene Pan v Preverjeno na POP TV pa je obelodanil, kaj lahko krajani Rač pričakujejo v primeru ekološke nevarnosti, požara in evakuacije, saj je Pinus umeščen neposredno ob Osnovno šolo in sredi naselja, načrt zaščite pa je bolj neuporaben papir:

YouTube slika preogleda

Prispevek razgalja veliko blamažo – poskrbite zase, ker drugi za vas ne bodo. Župan občine Branko Ledinek novinarki ni znal povedati, kdo mora obvestiti občane v primeru nesreče. Novinarka mu je pokazala, da  v občinskih načrtih piše, da je to on kot župan in poveljnik civilne zaščite. Po županovem mnenju krajani že sami vedo, kaj morajo narediti, “vsi vedo” in celo novinarji so našli pot do Rač. Neverjetna sramota je tudi neobveščanje gasilcev, ob požaru ni bilo prav nobenih zapor ali intervencij.  Znajdi se, kot veš. V Račah lahko Pinus počne karkoli, krajani bodo vse pogoltnili, župan pa bo raje branil Pinus kot njih. Kako dolgo še?

Novinarke Irene Pan sploh niso spustili v podjetje Pinus in so ji dejali, da mora na vstop počakati en teden. Zakaj, lahko vsak odgovori sam sebi.

 • Share/Bookmark

En odziv

Dec 22 2010


Račan

Da je župan Rač na strani tovarne in ne ljudi, ni dopustno

Župan občine Rače-Fram ima velik problem. Z veliko večino je dobil zadnje županske volitve, toda ne podpira ljudi. Ko ga kdo vpraša, ali je za zdravje ljudi ali za tovarno Pinus, je raje za tovarno Pinus. Njegov izgovor je, da daje službo ljudem. Mimo, mimo, mimo – kdo pa je rekel, da bi morali tovarno zapreti? Tovarno Pinus je treba preseliti iz centra Rač, ker tja ne sodi! Članek:

Večer, sreda, 22.12.2010, stran 18, MARIBOR, avtor: NINA AMBROŽ

Krajani prijavili Pinus
Kriminalisti v preiskavi požara v sežigalnici Pinusa niso ugotovili kaznivih dejanj

Člani Ekološke iniciative Rače, ki so postali dejavni po oktobrskem požaru v obratu sežigalnice družbe Pinus TKI, so na okrožno državno tožilstvo v Mariboru poslali kazensko prijavo zoper Pinus, odgovorno osebo te družbe ter z njo povezane osebe zaradi domnevne storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja po 332. členu kazenskega zakonika. Aktivisti jim očitajo potvarjanje podatkov in dejanskega stanja glede količin in obremenitev zaradi ekoloških odpadkov, ki jih izpuščajo v Čistilno napravo Rače, ogrožanje naravnega okolja, zdravja in življenja prebivalcev. Po nesreči, ko se je zaradi tehnične napake na ventilatorju med polnjenjem ene od peči vžgalo okoli sto kilogramov plastičnih odpadkov, je stekla preiskava kriminalistov. Vendar po dobrih dveh mesecih mariborski preiskovalci niso ugotovili znakov kaznivih dejanj, zato so primer pred dnevi zaključili in poročilo predali tožilstvu.
         Vodja iniciative Marjan Lah operira s podatki iz leta 2008 in navaja, “da je Pinus čistilno napravo preobremenjeval za pet- do desetkrat. Družba je v zgodnjih jutranjih urah v čistilno napravo pošiljala strupene, kisle vode. O tem početju pa je molčala in zavajala občane.” Lah poudarja prizadevanje za zaprtje Pinusa. Kemična družba namreč leži v središču spalno-bivalnega naselja, v neposredni bližini sežigalnice nevarnih odpadkov je osnovna šola, zato eko aktivisti menijo, da središče Rač za kemično dejavnost ni primerno. Razočarani so tudi nad odzivom poslovodstva ob nedavni nesreči, ker o nevarnosti ni obvestilo ne krajanov ne šole in vrtca. Zaradi tega nameravajo poiskati pravne možnosti za ustrezno sankcioniranje.
         Predsednik uprave družbe Pinus TKI Andrej Andoljšek pojasnjuje, da v raško biološko čistilno napravo spuščajo snovi, ki so predhodno kemično in fizikalno obdelane v njihovi interni čistilni napravi, in priznava, da so se pred leti res pojavljale težave: “Čeprav ne presegamo dnevnih povprečij, kar je kriterij, je v določenih urah prihajalo do večjih izpustov.” Zatem, tako Andoljšek kot župan občine Rače – Fram Branko Ledinek, problemov in preseganja mejnih vrednosti naj ne bi bilo več. Župan Ledinek pravi, da podpira občane, zagrete za čisto okolje, hkrati pa se mu zdi pomembno, da 150 ljudi v Pinusu ohrani delovna mesta. Dodaja še, da “morajo svoje delo opraviti inšpekcije”. A v iniciativi vztrajajo pri prepričanju o škodljivosti Pinusa, zato so zaprosili za podatke o obolevnosti za rakom na tem območju.
         Dr. Vesna Zadnik iz Epidemiologije in registra raka pri Onkološkem inštitutu Ljubljana odgovarja, da bi bilo za natančno analizo zbolevanja za rakom in morebitnih nevarnostnih dejavnikov na specifičnem območju treba opraviti dodatne, finančno in časovno zahtevne epidemiološko-statistične študije, ki jih po navadi naročijo lokalne skupnosti ali državne ustanove. Člani Ekološke iniciative Rače zaključujejo, da bodo k naročilu raziskave pozvali občino in Pinus.

 • Share/Bookmark

En odziv

Dec 09 2010


Račan

Škandalozno: ovadba krajanov je za župana Rač zbujanje pozornosti

Iz članka v Delu (9. 12. 2010):

Krajani z ovadbo nad Pinus Rače

Člani neformalne Ekološke iniciative Rače so pred dnevi na okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali ovadbo zoper podjetje Pinus TKI in odgovorno osebo te družbe zaradi domnevne storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja po 332. členu kazenskega zakonika.

2008, vodja iniciative Marjan Lah priznava, da na ta način začenjajo s pritiskom na kemijsko podjetje, da bi to prenehalo s svojo dejavnostjo v središču kraja. »Vedeti moramo, da osnovno šolo od tovarne, kjer je tudi sežigalnica nevarnih odpadkov, loči samo sto metrov,« je povedal Marjan Lah, vodja ekološke iniciative Rače. Rače postajajo spalno-bivalno naselje, v katerem ni več prostora za kemično tovarno s sežigalnico.

Lah je poudaril, da so razočarani tudi z odzivom Pinusa ob nedavnem požaru v peči sežigalnice, ko o nevarnosti niso obvestili ne krajanov ne bližnje šole in vrtca. V iniciativi so že prosili onkološki inštitut za podatke o obolevnosti za rakom na tem območju, na podlagi teh podatkov pa bodo nadaljevali svoje pritiske na Pinus.

Župan občine Rače – Fram Branko Ledinek opozarja, da se ti očitki nanašajo na tri leta star incident, zato ovadbo vidi kot sredstvo za vzbujanje pozornosti. Po njegovih besedah se je odnos Pinusa do lokalne skupnosti od takrat precej spremenil. »Zdaj imamo dostop do vseh meritev, ki se avtomatsko izvajajo na 30 minut. Dogovarjamo se tudi, da bi sproti objavljali podatke na spletni strani občine, kjer bi jih lahko ljudje vsak trenutek preverili,« je še povedal župan.

»O kazenski ovadbi in njeni vsebini nisem seznanjen, tako da je ne morem komentirati,« se je odzval predsednik uprave družbe Pinus TKI Andrej Andoljšek. Na očitke ekološke iniciative Rače je odgovoril, da z občino Rače – Fram, ki je lastnica čistilne naprave, kakor tudi z drugimi pristojnimi organi, ki nadzirajo njihovo delovanje, sodelujejo »transparentno in odprto«.
Poudaril je še, da je skrb za varovanje okolja ena od temeljnih vrednot Pinusa. »V zadnjih letih zato v ta namen usmerjamo večino investicij, svojo uspešnost pri tem pa dokazujemo tudi z vsemi pridobljenimi dovoljenji, med drugim z novim okoljevarstvenim (IPPC) dovoljenjem, ki smo ga pridobili letos.«

Člani neformalne Ekološke iniciative Rače so pred dnevi na okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali ovadbo zoper podjetje Pinus TKI in odgovorno osebo te družbe zaradi domnevne storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja po 332. členu kazenskega zakonika. Vodja okrožnega državnega tožilstva v Mariboru Drago Šketa je povedal, da so ovadbo prejeli in so jo dodelili v reševanje pristojni okrožni državni tožilki. Ta se bo, kot je pojasnil Šketa, po proučitvi vsebine ovadbe odločila glede nadaljnjega zbiranja obvestil.

Ugotovitve kriminalistov o požaru javnosti še niso znane

Po manjšem požaru v obratu sežigalnice družbe Pinus 14. oktobra je stekla tudi kriminalistična preiskava, zadeva pa trenutno še ni končana, je včeraj za Delo povedal tiskovni predstavnik mariborske policijske uprave Bartolo Lampret. Spomnimo: omenjenega dne je v Pinusovi sežigalnici prišlo do vžiga med polnjenjem ene od peči, menda zaradi tehnične okvare ali konkretno zaradi izklopa ventilatorja.

 • Share/Bookmark

2 odzivov

Dec 09 2010


Račan

Kakšna je statistika obolelih za rakom v Račah

Spoštovana ga. Pigner Perko, Ekološka iniciativa Rače!

V Registru raka RS smo prejeli vašo dopis kjer opisujete obremenjenost okolja v katerem bivate z emisijami iz tovarne Pinus TKI. Z njim nas tudi prosite za podatke o številu zbolelih za rakom v vašem okolju ter za podatke o morebitnem naraščanju števila rakavih bolnikov.

Kot lahko preberete na spletnem portalu SLORA, kjer omogočamo dostop do podatkov o raku v Sloveniji in v tujini (http://www.slora.si), v Registru raka RS že od leta 1950 spremljamo zbolevanje za rakom med prebivalci Republike Slovenije. Med drugim zbiramo tudi natančne podatke o stalnih bivališčih zbolelih ter rutinsko prikazujemo breme bolezni po večjih upravno-administrativnih enotah, npr. regijah ali upravnih enotah. Zemljevidi zbolevanja za rakom, ki si jih lahko pripravite na portalu SLORA tudi sami, tako služijo kot orientacijski pregled razporejanja raka v Sloveniji. Čeprav je izdelava zemljevidov in drugih prikazov na portalu SLORA videti precej preprosta, pa opazarjam, da je njihova pravilna interpretacija lahko precej zahtevna, saj en vrste izpostavljenosti povzročajo samo določene vrste raka, druge pa spet druge vrste, itd. Izpostavljensoti škodljivim dejavnikom iz okolja povzroča do 5 % odstotkov rakov, veliko večji delež jih pripisujemo dejavnikom povezanih z življenskim slogom in predvsem neogibnim posledicam povečevanja življenske dobe. Predvsem to zadnje, v nekoliko manjši meri pa tudi predzadnje, sta bistvena razlog za enormno povečevanja števila zbolelih v naši celotni družbi – tudi o tem si lahko več preberete na portalu SLORA.

Dodaten problem pri proučevanju obremenjensti z rakom v področjih z malo prebivalci (kot je na primer področje Rač) je relativno malo zbolelih za rakom, tako da je enostavno statistično vrednotenje morebitnih presežkov bolezni precej nezanesljivo. Za natančno analizo zbolevanja za rakom, ugotavljanje morebitnih presežkov v zbolevanju za rakom na specifičnem področju  in iskanju morebitnih nevarnostnih dejavnikov  je tako potrebno opraviti dodatne epidemiološko-statistične študije.

Ker tovrstne raziskave zahtevajo precej kadra, njihovega časa in seveda finančnih sredstev, jih v naši službi pripravljamo le izjemoma – na podlagi dogovora z uporabniki (ti so ponavadi lokalne skupnosti in druge državne  ustanove). Dve natančnejši analizi si lahko pregedate tudi na portalu SLORA – http://www.slora.si/podrobne-epidemioloske-raziskave

Upam, da vam bo zapisano skupaj z informacijami na našem portalu omogočilo boljši vpogleda v problematiko zbolevanja za rakom v vašem okolju.

Lep pozdrav

Vesna Zadnik

___________________________

doc. dr. Vesna Zadnik, dr. med.

Epidemiologija in register raka

Onkološki inštitut Ljubljana

telefon: 01 5879 451

Objavljeno na spletni strani Ekološke iniciative Rače.

 • Share/Bookmark

Še brez komentarjev.

Dec 03 2010


Račan

Kazenska ovadba zoper Pinus

Ekološka iniciativa Rače podala kazensko ovadbo zoper Pinus:

REPUBLIKA SLOVENIJA

OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU

Ulica talcev 24             

SI-2000 MARIBOR

Zadeva: Kazenska ovadba

Spoštovani,

podajamo kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja po 332. členu KZ-1 oziroma katerega koli drugega kaznivega dejanja po KZ-1, zoper osumljeno pravno osebo Pinus TKI, d.d. Grajski trg 21, Rače in odgovorno osebo navedene pravne osebe oziroma zoper druge z njimi povezane pravne in fizične osebe, ki naj bi ga storili s tem, ko so s pretvarjanjem podatkov in dejanskega stanja glede količin in obremenitev svojih ekoloških odpadkov, ki jih izpuščajo v Čistilno napravo Rače (ČN), ogrožale naravno okolje in zdravje in življenje prebivalcev.

Obrazložitev:

V Občini Rače, je že dalj časa lahko zaznati pretirano onesnaževanje naravnega okolja z nevarnimi odpadki.

Z namenom ugotovitve dejanskega stanja je Občina Rače v preteklem obdobju s pomočjo strokovnjakov s področja delovanja ČN in varovanja okolja, ter na podlagi opravljenih številnih dodatnih analiz, ki so potekale vse od junija 2010, ugotovila, da je družba Pinus TKI, d.d. obremenjevala ČN z 10.000 – 30.000 PE in jo tako preobremenjavala za 5 do10 krat. Na ČN je navedena družba pošiljala strupene, kisle vode (pH 2,2) in to predvsem v zgodnjih jutranjih urah. O vseh teh početjih je družba molčala in občino ter s tem vse okoliške občane zavajala, vključno z domačini, ki so bili ali so tam zaposleni. Ekološka iniciativa že dalj časa namreč opozarja, da je krivec za nastalo stanje družba Pinus TKI, d.d., vendar tega ni bilo mogoče verodostojno potrditi, dokler v to smer ni bila izvedena obsežna in načrtno vodena akcija, katere rezultati so pokazali maksimalno aroganco družbe Pinus TKI, d.d., do lokalnega okolja in ekološke problematike v njem. Vsi zgoraj navedeni podatki so razvidni iz zapisnika seje občinskega sveta in se nahajajo na naslovu http://www.race-fram.si/dokument.aspx?id=3036.

Ker obstaja utemeljen sum, da je družba Pinus TKI, d.d., v ČN izpuščala strupene odpadke, ki so do 10-krat preobremenjevali ČN, kot pa je to dovoljeno in je navedena pravna oseba podatke o tem zamolčala in jih pretvarjala, menimo, da obstaja zadostna podlaga, da se zoper navedeno pravno osebo uvede predkazenski in kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja po 332. členu KZ-1 oziroma drugega kaznivega dejanja po KZ-1.

V ta namen pristojnemu okrožnemu državnemu tožilstvu predlagamo, da zbere vse dokaze za zgoraj navedene trditve, predvsem, da pridobi že opravljene analize, ki jih je opravila Občina Rače in, da po pridobitvi zadostnih dokazov zoper odgovorne uvede kazenski postopek.

Za razumevanje se zahvaljujemo.

S spoštovanjem,

EKOLOŠKA INICIATIVA RAČE

za: Marjan LAH

Hoče dne, 29.11.2010

 • Share/Bookmark

Še brez komentarjev.

Dec 03 2010


Račan

Sežigalnica Rače/Pinus – odgovor Inštituta za varovanje zdravja RS

Spoštovani,

V zvezi z vašim dopisom vam posredujemo naslednji odgovor.

Sežigalnica lahko predstavlja nevarnost za zdravje, zato je potreben stalen monitoring emisij zraka in ostalih okoljskih parametrov. Pri tem je pomemben monitoring zemljin v okolici sežigalnice, kjer se akumulirajo morebitni izpusti nevarnih snovi.

Za nadzor spremljanja okoljskih parametrov je odgovorna Inšpekcija za okolje in prostor RS.

Snovi, ki so jih izmerili ob požaru so pretežno organska topila. Za oceno vplivov na zdravje prebivalcev bi potrebovali predvsem podatke o emisiji.

Podatke o zdravstvenem stanju oziroma novih število bolnikov z rakom zbira Onkološki Institut – Register raka. Prosimo vas, da zahtevo o število novih bolnikov z rakom v vaši občini za obdobje zadnjih 10 let in primerjalne podatke za Slovenijo naslovite na prof.dr.Maja Primic – Žakelj, dr.med. Onkološki Institut – Register raka, Zaloška cesta 2, Ljubljana 1000.

S  spoštovanjem,

Peter Otorepec, dr.med

Tukaj.

 • Share/Bookmark

Še brez komentarjev.

Nov 16 2010


Račan

Za požar v Pinusu kriva tehnična napaka

“Od Pinusa pričakujemo, naj nam transparentno pove, kaj je gorelo in kakšni postopki so tekli ob alarmiranju,” pravi Marjan Lah, vodja Ekološke iniciative Rače.

Dokler bo Pinus sredi občine, bo obstajala latentna nevarnost, da se bo kaj zgodilo.

Beseda tudi iniciativi

Pred enim mesecem je v tovarni fitofarmacevtskih sredstev Pinus v Račah izbruhnil požar. Prebivalce je prestrašil gost črn dim, ki se je vil iz dimnika sežigalnice. “Ne vemo, kaj se je sprostilo v zrak, ki ga dihamo,” je bila takrat zaskrbljena bližnja stanovalka. Tudi zato bodo o nedavni nesreči danes razpravljali svetniki na seji občinskega sveta, ki se je bodo udeležili predstavniki Pinusa. Branko Ledinek, župan Občine Rače, pa zagotavlja, da bo, če se bodo tako strinjali svetniki, dal besedo tudi Ekološki iniciativi Rače.

Poziv k objavi rezultatov
“Če Pinus opravlja monitoring emisij, zakaj rezultatov ne objavijo?” se sprašuje Lah, ki poudari, da je podjetje izgubilo zaupanje občanov. Župan Ledinek bo predstavnike podjetja na današnji seji pozval, naj razkrijejo rezultate meritev, ki jih opravljajo v podjetju. “Vprašanje je, ali jim bodo ljudje verjeli. Tudi pristojne inšpekcijske službe zagotavljajo, da so meritve brez posebnosti. Nikogar pa ni z dokumentom, ki bi dokazoval drugače,” dodaja župan.

Andrej Andoljšek, predsednik uprave Pinusa, poudarja, da si v podjetju želijo razkritje rezultatov policijske analize. “Vemo, da je vse v mejah normale. To lahko trdim, saj smo tudi sami delali analize,” pravi. Kot pove Bartolo Lampret s Policijske uprave Maribor, policijska preiskava o požaru še ni končana.

Andoljšek pojasni, da je zagorelo zaradi tehnične napake: “Izklopil se je ventilator. Zdaj urejamo še enega, ki se bo vklopil, če se bo izklopil glavni ventilator. Tako da se tehnično ta napaka ne more več zgoditi.”

Vir:

http://www.zurnal24.si/stajerska/kriva-tehnicna-napaka-191468/clanek

 • Share/Bookmark

En odziv

Nov 16 2010


Račan

Krajane Rač zaradi dejavnosti Pinusa skrbi za zdravje

Rače, 13. novembra (STA) – Ekološka iniciativa Rače se je po nedavnem požaru v tamkajšnji družbi Pinus TKI odločila opozoriti na po njihovem nevarno in okoljsko nesprejemljivo delovanje omenjenega podjetja. Kot je za STA povedal predstavnik pobudnikov Marjan Lah, si želijo zagotoviti pravico do bolj kakovostnega in zdravega življenja, zato zahtevajo pojasnila vodstva družbe.

sobota, 13. novembra 2010 | 12:03 |

Po Lahovih besedah jim moti predvsem sežigalnica nevarnih odpadkov, kjer je tudi prišlo do požara, v katerem se je v ozračje sprostilo več nevarnih spojin. Takrat je bila sicer opravljena analiza zraka, ki ni pokazala nevarnejšega izpusta, a opozarjajo, da so bili vzorci zraka odvzeti šele tri ure po požaru, kar pomeni, da je glavnina nevarnih snovi do takrat že ušla izpod nadzora v ozračje.

“Skrb vzbujajoče dejstvo je tudi to, da nihče od odgovornih o dogajanju ni obvestil vodstva šole, ki je od tovarne oddaljena le slabih 100 metrov, kar pomeni, da so bili onesnaženju izpostavljeni tudi otroci. Ker to ni edina tovrstna nesreča v tej tovarni, pred nekaj leti je namreč prišlo do eksplozije, v kateri je umrl delavec, se krajani Rač upravičeno sprašujemo o vplivu tovarne na zdravje in življenje ljudi v bližnji in daljni okolici,” je dejal Lah in opomnil tudi na to, da je škodljivim vplivom izpostavljen tudi bližnji krajinski park, ta pa sodi tudi v območje Nature 2000.

Krajani se po Lahovih besedah sprašujejo, ali so izključno zaradi interesa kapitala res dolžni žrtvovati svoje zdravje, pri tem pa njihove zahteve po javnih rezultatih opravljenih meritev emisij vselej naletijo na gluha ušesa. Od odgovornih bodo zato zahtevali, da se soočijo z njimi, njihovimi vprašanji in pomisleki preden pride do ekološke katastrofe.

Župan občine Rače Fram Branko Ledinek je za STA dejal, da je sežigalnica v Račah že dobrih 20 let in ima vsa okoljevarstvena dovoljenja, inšpekcije pa zagotavljajo, da je ustrezno nadzorovana. Kot občan sicer verjame, da ljudi skrbi, saj noben sistem ni povsem zanesljiv. “Ne vem pa, kaj lahko občina naredi, če ima podjetje vsa potrebna dovoljenja, emisije pa po zagotovilih inšpekcije niso presežene,” je dejal Ledinek in dodal, da je Pinus sredi kraja že 80 let, nenazadnje pa tovarna daje kruh mnogim krajanom.

Za odziv smo zaprosili tudi v Pinusu, kjer so nam pojasnila sprva zagotovili, pozneje pa primerni sogovorniki v podjetju naj ne bi bili dosegljivi. Morda bodo ustrezne odgovore krajani vendarle dobili na ponedeljkovi seji občinskega sveta, na katero so bili povabljeni tudi predstavniki Pinusa.

Vir:

www.sta.si

http://www.primorski.it/stories/STA/160712/

 • Share/Bookmark

Še brez komentarjev.

Nov 11 2010


Račan

Cestni režim skozi Rače je katastrofalen

Cestni režim skozi Rače spominja na nočno moro. Vsako leto je huje. Starejši prebivalci kraja se prijemajo za glavo. Ne samo, da je ob Ljubljanski cesti na traverzi mimo Pinusa in bencinske postaje neverjetna gneča. Zamaški na Ljubljanski znajo biti neverjetni ob zapornicah, kjer cesta preči železniške tire ob postaji. Zgodi se, da je Ljubljanska polna v obeh smereh v dolžini več kot kilometer.

Se je kaj naredilo proti temu? Ne. So narejene kakšne študije? Občina že leta ne naredi ničesar. Da bi stvar bila še hujša, od letošnjega leta bencinski servis Shell ob vstopu (priključku) na avtocesto zapira neoviran vstop nanjo. Občina je dobila ogromno denarja za odkupljena zemljišča Shella. Ob tem pa ni poskrbela za nemoten dostop ali izstop z avtoceste. Ta je skupen za vse tovornjake, ki jih je skozi Rače že tako več kot preveč (da ne govorimo o obremenitvi zaradi Petrolovih skladišč). Tovornjak in kamioni bodo zelo hitro uničili ceste in krožišča, ovirajo hiter vstop na avtocesto in iz Rač delajo kraj, ki je bolj podoben prometni goščavi kot čemu drugemu.

Kaj storiti? Obvezno resno in odločno pristopiti k izgradnji podhoda pod železnico. To bo preprečilo številno zastoje, posledično emisijo, smrad in hrup, ki prebivalce Ljubljanske ceste spravljajo ob živce. Kot da smradu in nevarnosti ne bi že dovolj prihajalo iz Pinusa!

Potrebno je poskrbeti za nov priključek na avtocesto.

 • Share/Bookmark

3 odzivov

Nov 11 2010


Račan

Zdravje in Pinus

Iz časopisa Večer.

http://www.vecer.com/clanekmar2010111005591516

Mesec po požaru v sežigalnici za termično odstranjevanje (ne)nevarnih odpadkov tovarne Pinus TKI v Račah se negotovost in nezaupljivost med nekaterimi krajani še vedno širita kot dim. Zbrani v Ekološki iniciativi Rače, ki jo vodi Marjan Lah, želijo transparentne dokaze in temeljita pojasnila, kaj se je dogajalo 14. oktobra, ko je gorelo okoli sto kilogramov plastičnih odpadkov. “Pričakujemo, da bo vodstvo Pinusa nas, osnovno šolo in občino povabilo na predstavitev izsledkov analize oziroma samega dogodka, saj menimo, da imamo zaradi odgovornosti do otrok pravico to izvedeti in se podrobneje pogovoriti o sanaciji sežigalnice. Monitoringom ne verjamemo,” aktivisti pravijo, da od svojih zahtev ne bodo odstopili. Poleg nedavne nesreče jih skrbi generalni vpliv podjetja na okolje. “Bojimo se, da se igrajo z zdravjem naših otrok,” trkajo na vest odgovornih. Da jih begajo nejasnosti, so se strinjali tudi svetniki občine Rače – Fram in sklenili, da Pinusov menedžment povabijo na naslednjo občinsko sejo.

Opustili meritve vode in tal

Emil Žerjal, predstojnik Inštituta za varstvo okolja pri Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor, in Andrej Andoljšek, predsednik uprave Pinusa TKI, soglašata, da je alarm za preplah odveč. O vzroku nesreče prvi meni, da je požar povzročila previsoka temperatura na dozirnem sistemu, drugi krivi napako na ventilatorju. Ker policijska preiskava še poteka, informacij o vzroku in morebitni odgovornosti tretjih oseb še ni.

Četudi je Žerjal sprva dejal, da bo Večeru posredoval podrobne rezultate meritev zraka in vode, ki jih je po požaru na terenu opravila ekipa mobilnega laboratorija, si je čez dva dni premislil. “Ne vem, zakaj vam nisem povedal, da lahko poročilo dobijo le naročniki. V tem primeru je to policija,” je ploščo obrnil Žerjal. V povzetku dokumenta je sicer zapisal, da so na osnovi izvedenih analiz zraka ocenili, da v zraku ni več nevarnih spojin, ki bi lahko vplivale na zdravje ljudi in okolje, zaradi tega so opustili analizo vzorca vode iz ribnika in tal. “V vzorcu zraka s pogorišča nismo detektirali ogljikovega monoksida in cianovodika, ki se lahko sproščata med nekontroliranim zgorevanjem poliuretanov.” Od organskih spojin so zaznali nekaj mikrogramov toluena, stirena, ksilena, dimetilacetamida, fenola in benzmetanola na kubični meter. Koliko teh vsebnosti natančno je bilo, predstojnik inštituta ni želel razložiti. Znano pa je, da so zdravju škodljivi toluen, stiren, ki je potencialno celo karcinogen, in ksilen, ki ima narkotičen učinek in lahko deluje na živčni sistem.

Kontrola emisij na pet do deset sekund

Ob požaru nikakršnih presežkov niso ugotovili niti v Pinusu. Andoljšek obvešča, da so izpusti pri proizvodnih procesih (povprečna mesečna količina sežganih topil, zdravil, barv, lakov, plastike, zdravil itd. je 300 ton) v okviru predpisanih mejnih vrednosti in ustrezno nadzorovani: “Izpusti v zrak pri sežigu in vsi izpusti odpadnih voda so opremljeni s sistemom trajnih meritev, ki se arhivirajo in so na razpolago nadzornim organom. Sistemi omogočajo tekočo in naknadno kontrolo pomembnih emisijskih parametrov na vsakih pet do deset sekund. Pristojne institucije izvajajo redne, nenapovedane monitoringe vseh emisij v okolje. V letošnjem letu smo pridobili novo okoljevarstveno dovoljenje (IPPC), ki potrjuje skladnost s predpisanimi zakonskimi normami.”

Vprašanje, zakaj širši javnosti rezultatov meritev ne predstavljajo denimo na spletni strani podjetja, je predsednik uprave prezrl. So pa čistost podjetja potrdili v Inšpektoratu RS za okolje in prostor, od koder so sporočili, da je v zadnjih desetih letih okoljska inšpekcija v 72 pregledih raški družbi izrekla 39 ukrepov, a so ti zadevali zgolj usklajevanje tehnologije in zakonodaje. Zoper podjetje ni bil uveden noben prekrškovni postopek niti ni bil potreben ukrep izvršbe z denarno kaznijo. Normalno stanje Pinusa ugotavljajo tudi v Agenciji RS za okolje.

Zdravstvenih analiz ni

Mateja Pigner Perko iz Ekološke iniciative Rače pa opozarja, da slika kljub uradni vzornosti ni tako lepa: “Ljudje, ki živijo blizu sežigalnice, se pogosto pritožujejo nad glavoboli. Smrad občasno onemogoča odpiranje oken. Otroci, ki obiskujejo šolo v neposredni bližini Pinusa, imajo dihalne težave. Vse več jih za dihanje potrebuje zdravstvene pripomočke.” Študije zdravstvenega stanja občanov Rač in Frama ni, ker se tovrstne analize vodijo na regijskem nivoju. Lokalni zdravnik Tomaž Kovač, ki v raški ambulanti dela že 22 let, pri zdravstvenem stanju domačinov ne opaža posebnosti, vplivov okolja ne more potrditi. Enako zatrjujejo tudi v bližnjem otroškem dispanzerju.

 • Share/Bookmark

En odziv

Nov 11 2010


Račan

Koliko obolelih na območju Rače-Fram zaradi sežigalnice?

ZAHTEVA EKOLOŠKE INICIATIVE RAČE

Spoštovana ga. Zora Levačić,

na vaš zavod se obračamo z zahtevo po posredovanju statističnih podatkov o boleznih in bolezenskih stanjih na območju občine Rače-Fram v obdobju, ko je v Račah pričela delovati sežigalnica Pinus TKI, oziroma za obdobje zadnjih desetih let.

Že pred in še zlasti po zadnji nesreči v sežigalnici omenjenega podjetja so se začele širiti govorice o nočnih izpustih iz Pinusa TKI, katere pa je bilo moč zaznati tudi v obliki čudnega, neprijetnega  vonja v naselju. Prav tako veliko prebivalcev toži o glavobolih in težavah z dihanjem, ki so v zadnjem času pogostejše.

Od vas pričakujemo in hkrati zahtevamo, da nam posredujete želene podatke o naraščanju morebitnih boleznih in bolezenskih stanjih v občini Rače – Fram, prav tako pa tudi izsledke oz. meritve škodljivih emisij za že omenjeno obdobje.

 

S spoštovanjem !

 

EKOLOŠKA INICIATIVA RAČE

Marjan LAH

 

(kontakt: 040/792-528)

 • Share/Bookmark

3 odzivov

« Novejši zapisiStarejši zapisi »